Τα αποτελέσματα των σημερινών rapid test στην Καρδίτσα


Στα σημερινά (Δευτέρα) rapid tests στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας ελήφθησαν  291 δείγματα και βρέθηκαν  6 θετικά.

Εξάλλου στη Μητρόπολη ελήφθησαν 75 δείγματα και βρέθηκε 1 θετικό.

Στο Αμπελικό ελήφθησαν 28 και βρέθηκαν όλα αρνητικά.