Τα σημερινά αποτελέσματα των rapid test στην Καρδίτσα


Στα σημερινά (Παρασκευής) rapid tests στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας ελήφθησαν 355   δείγματα και βρέθηκαν  13 θετικά.

Στο Παληοκκλήσι ελήφθησαν 57  δείγματα και βρέθηκε  1 θετικό.