Τα αποτελέσματα των σημερινών rapid tests στην Καρδίτσα


Στα σημερινά (Δευτέρα) rapid tests στην κεντρική πλατεία ελήφθησαν 253 δείγματα και βρέθηκαν 13 θετικά.

Στον οικισμό του ΟΑΕΔ ελήφθησαν 29 και βρέθηκε ένα θετικό.

Στο Μακρυχώρι ελήφθησαν 35 όλα αρνητικά.