Τα αποτελέσματα των σημερινών rapid tests στην Καρδίτσα


Στα σημερινά (Τρίτη) rapid tests στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας ελήφθησαν 307 δείγματα και βρέθηκαν 10 θετικά.

Εξάλλου στο Καλλιφώνι ελήφθησαν  51 δείγματα και βρέθηκαν 3 θετικά.

Τέλος στον Αγ. Θεόδωρο ελήφθησαν 26 όλα αρνητικά.