Τα σημερινά αποτελέσματα των rapid tests στην Κεντρική Πλατεία της Καρδίτσας


Στα σημερινά (Πέμπτη) rapid tests που έγιναν στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας ελήφθησαν  237  δείγματα και βρέθηκαν 10 θετικά.