Ξεκινά η μελέτη για το φωτοβολταϊκό 20 MW του Δήμου ΛαρισαίωνΔυναμικά στην παραγωγή ενέργειας μπαίνει ο Δήμος Λαρισαίων, σχεδιάζοντας την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 20,045 MW στη θέση «Κάστρο», στην κοινότητα Κοιλάδας.

Το πρώτο βήμα προς την υλοποίηση αυτού του στόχου έγινε χθες, με την Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την προκήρυξη διαγωνισμού για μελέτη όρων διακήρυξης και τεχνικών απαιτήσεων για την «Υποστήριξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και έκδοσης όρων σύνδεσης Φωτοβολταϊκού Σταθμού ονομαστικής ισχύος 20,045 MW του Δήμου Λαρισαίων, στη θέση «Κάστρο», Κτηματικής Περιφέρειας Κάστρου, Π.Ε. Λάρισας».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: € 60.000,00 Φ.Π.Α. € 14.400,00) και θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου.

Βέβαια είναι ακόμη μακρύς ο δρόμος μέχρι να μπουν τα θεμέλια στην κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου, και φυσικά η δημιουργία του θα χρειασθεί ένα γενναίο κονδύλι, αλλά σίγουρα ξεκινά η υλοποίηση του οράματος της δημοτικής αρχής, το οποίο είχε προαναγγείλει ο Δήμαρχος Λαρισαίων Απ. Καλογιάννης σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2020.

Η έκταση όπου προβλέπεται να γίνει ο Φωτοβολταϊκός Σταθμός είναι περίπου 110 στρέμματα και πρόκειται για χέρση γη (μη καλλιεργήσιμη).

Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Λαρισαίων κατέχει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το 2015, η οποία χορηγήθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για έναν φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 20,045 MW σε έκταση εντός της Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας του Δήμου Λαρισαίων.

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων «η τελική ισχύς του σταθμού δύναται να τροποποιηθεί όταν δημοσιευθεί η νέα διαδικασία των διαγωνισμών ΑΠΕ από τη ΡΑΕ σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή. Η διάρκεια ισχύος της άδειας είναι 25 έτη.


Πηγη: Ελευθερία (Λένα Κισσάβου) 


Όλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr