Ολοκληρώθηκε με αύξηση 37,40% το πρόγραμμα συλλογής κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοφαρμάκων στο Δήμο Κιλελέρ


Ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το πρόγραμμα ορθής διαχείρισης κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοφαρμάκων που υλοποίησαν  οι αντιδημαρχίες Αγροτικής Ανάπτυξης και Καθαριότητας, Πρασίνου, Περιβάλλοντος του Δήμου Κιλελέρ η οποίες κοινοποίησαν την ακόλουθη  ανακοίνωση: «Στο Δήμο μας γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματος που διογκώνεται λόγω της παραγωγής αποβλήτων από τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούν οι αγρότες κατά την διαχείριση των συσκευασιών τους. Πρακτικά το πρόβλημα είναι έντονο στους Δήμους με μεγάλες αγροτικές εκτάσεις όπως και ο δικός μας.

Συγκεκριμένα, οι συσκευασίες φυτοφαρμάκων απορρίπτονται συνήθως μετά το άδειασμά τους στα σημεία υδροληψίας, όπου χρησιμοποιήθηκαν, θέτοντας σε  κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Βασικός στόχος για την αποτελεσματική λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης των κενών συσκευασιών είναι η διαλογή και συλλογή τους από τον ίδιο το χρήστη  έτσι ώστε να μην καθίστανται επικίνδυνα απόβλητα».

Από τις αντιδημαρχίες δόθηκαν τα συγκριτικά στοιχεία της τελικής συλλογής των κενών συσκευασιών σε σχέση με την προηγούμενη συλλογή που έγινε τον περασμένο Φεβρουάριο. Στο σύνολο του Δήμου τον Φεβρουάριο είχαν περισυλλέγει 35.660 κενές φιάλες φυτοφαρμάκων (2.700kg) ενώ τώρα ο αριθμός των φιαλών ανήλθε στις 49.000 (3.710kg). Βεβαιώθηκε δηλαδή μια αύξηση της τάξεως του 37,40%.

Ο δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος δήλωσε:

Αυτός ο ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός συλλεχθέντων  κενών φιαλών, ο οποίος υπερκέρασε τον αρχικό στόχο των 45.000 που είχαμε θέσει, δεν επιτεύχθηκε  τυχαία, δεν ήταν μια σύμπτωση συγκυριών και καταστάσεων. Ήταν μια οργανωμένη προσπάθεια και συνεργασία  των Αντιδημαρχιών Αγροτικής Ανάπτυξης, και Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου, των τοπικών Αντιδημάρχων, των δημοτικών συμβούλων,  των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων και των αγροτών μας που αύξησαν κατακόρυφα τη συμμετοχή τους. Όλους αυτούς τους ευχαριστώ δημόσια για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και για τη συνεισφορά τους στην επιτυχή διεκπεραίωσή του. Όλοι μαζί, αφού επεξεργαστήκαμε τη στρατηγική για την προστασία του περιβάλλοντος, θέσαμε νέους υψηλότερους στόχους τους οποίους και πετύχαμε κατορθώνοντας να συλλέξουμε περίπου 50.000 κενές φιάλες φυτοφαρμάκων.Όλη η Ενημέρωση των Αγροτών - Κτηνοτρόφων στο www.AgroNEWS365.eu