Ψηφιακές εκπτωτικές κάρτες ΑμεΑ για τις δημόσιες συγκοινωνίες από την Περιφέρεια Θεσσαλίας


Ωφελούνται 11.500 ΑμεΑ χαμηλού εισοδήματος σε όλη τη Θεσσαλία

Στην ψηφιοποίηση της διαδικασίας έκδοσης και ανανέωσης των εκπτωτικών καρτών που χρησιμοποιούν τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις καθημερινές μετακινήσεις τους  με τις δημόσιες συγκοινωνίες, προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας,  στο  πλαίσιο της συμμετοχής της στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα  inGOV.  H πιλοτική δράση αποτελεί παράδειγμα «καλής πρακτικής» για την  αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών  στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και  οδηγεί σε απλοποίηση  διαδικασιών για την   καλύτερη εξυπηρέτηση  και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής  των ανθρώπων  με αναπηρία.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας περνά  στη ψηφιακή εποχή μέσα από ένα νέο σύστημα λειτουργίας που την συγχρονίζει με τις ανάγκες της εποχής αλλά και την απαίτηση των πολιτών για αποτελεσματικές, ευέλικτες και γρήγορες υπηρεσίες» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός. « Περισσότεροι από 11.500 άνθρωποι  με αναπηρία, χαμηλού εισοδήματος ωφελούνται σε όλη τη Θεσσαλία από την έκδοση ψηφιακών εκπτωτικών καρτών για μετακίνηση με τις δημόσιες συγκοινωνίες. Αυτή είναι η προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας,   με απτά και  μετρήσιμα αποτελέσματα για τη βελτίωση της καθημερινότητας. Οδηγούμαστε στην ψηφιακή εποχή της Αυτοδιοίκησης, μέσα από την καλύτερη οργάνωση και τον εκσυγχρονισμό της. Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας αποτελεί στρατηγική επιλογή η αναβάθμιση της διοικητικής αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της με εξοικονόμηση χρόνου, αλλά και ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, προς όφελος του πολίτη» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.