Το δικό του φωτοβολταϊκό σταθμό ετοιμάζει ο Δήμος Λαρισαίων


Το δικό του φωτοβολταϊκό σταθμό αναμένεται να αποκτήσει ο Δήμος Λαρισαίων. Αυτό προκύπτει από το γεγονός πως αύριο, Τετάρτη 26 Μαΐου στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων αναμένεται να συζητηθεί η έγκριση της Τεχνικής περιγραφής (μελέτης) , όρων διακήρυξης και τεχνικών απαιτήσεων για την «Υποστήριξη Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης &΄Έκδοσης όρων Διασύνδεσης Έργου Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 20,045 MW του Δήμου Λαρισαίων , στη θέση «Κάστρο», Κτηματικής Περιφέρειας Κάστρου, Π.Ε. Λάρισας».

Ο Δήμος Λαρισαίων κατέχει την υπ’ αρ. ΑΔ-03512/12.11.2015 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για έναν φωτοβολταϊκό σταθμό (Φ/Β) ισχύος 20,045ΜW σε γήπεδο εντός της Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας του Δήμου Λαρισαίων.

Η τελική ισχύς του σταθμού δύναται να τροποποιηθεί όταν δημοσιευθεί η νέα διαδικασία των διαγωνισμών ΑΠΕ από την ΡΑΕ σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή.

Η διάρκεια ισχύος της άδειας είναι 25 έτη. Ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα κατασκευαστεί με στόχο την πώληση της παραγόμενης ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα.

Τα επόμενα απαραίτητα κύρια βήματα για την υλοποίηση του εν λόγω Φ/Β σταθμού είναι η περιβαλλοντική αδειοδότηση και η έκδοση των όρων σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή που είναι ο σκοπός της παρούσας σύμβασης.

Συγκεκριμένα, το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την εκτέλεση των κάτωθι υπηρεσιών (ΦΑΣΗ Ι-IV), για την υποστήριξη της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και της έκδοσης των όρων σύνδεσης από το αρμόδιο Διαχειριστή του Φ/Β σταθμού ονομαστικής ισχύος 20,045 MW.

Το έργο θα γίνει από ιδίους πόρους και προυπολογίζεται στις 74.400 €


Πηγη: larissanet.grΌλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr