Γενικό Συμβούλιο ΣΘΕΒ με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα


Επί τάπητος τέθηκαν τα θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος 


Με επίκεντρο την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων σχετικά με το κόστος ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και το περιβάλλον αλλά και την προσέλκυση νέων επενδύσεων για την περιοχή στον τομέα της ενέργειας πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του ΣΘΕΒ, διαδικτυακά στις 27 Απριλίου 2021, με τη συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Νταβέλης και τα μέλη Γενικού Συμβουλίου, διαπίστωσαν τη θετική ανταπόκριση του Υπουργού στον μεγάλο αριθμό θεμάτων που τέθηκαν προς συζήτηση, με κυριότερο το θέμα του υψηλού κόστους ενέργειας για τη βιομηχανία. 

Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης ανέφερε πως η συμβολή της βιομηχανίας στην ανάπτυξη του ΑΕΠ και στην αύξηση της απασχόλησης είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάκαμψη της οικονομίας και η μετάβαση σε ένα ισόρροπο αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο θα στηρίζεται σε μία ισχυρή και ανταγωνιστική βιομηχανική βάση, θα πρέπει να αποτελεί διαχρονικά εθνικό στόχο άμεσης προτεραιότητας. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθήσει άμεσα το παράδειγμα των ευρωπαϊκών κρατών και να διαμορφώσει μια συνεκτική και αποτελεσματική βιομηχανική πολιτική, για την ανάδειξη του ρόλου της βιομηχανίας και την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων προστιθέμενης αξίας, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες θέσπισης μηχανισμών κρατικής ενίσχυσης της βιομηχανίας της χώρας, με βάση το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο και αίροντας τις στρεβλώσεις που φέρνουν τις ελληνικές επιχειρήσεις σε μειονεκτική θέση έναντι των ευρωπαίων ανταγωνιστών τους. Επιπλέον, επισήμανε πως η Κυβέρνηση ορθώς αποφάσισε την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) με στόχο τον ολικό αναπτυξιακό μετασχηματισμό των λιγνιτικών περιοχών της χώρας, μέσα από τη δημιουργία στρατηγικών δυνατοτήτων, με σκοπό τη διατήρηση και ενίσχυση του κοινωνικού τους ιστού.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο κ. Υπουργός παρουσίασε μέρος από το σχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έως το τέλος του 2021, για την επίλυση των σημαντικών προβλημάτων της βιομηχανίας καθώς και τον προγραμματισμό της Κυβέρνησης για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. 

Ειδικότερα, και μάλιστα κατά την έναρξη της τοποθέτησής του, ο κ. Υπουργός δήλωσε ότι η στήριξη της βιομηχανίας και της μεταποίησης αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο καθώς τόνισε πως «το περιβάλλον και η ενέργεια θα είναι βασικοί πυλώνες ανάπτυξης για τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας στη μετά COVID εποχή και σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο».

Επιπλέον ο κ. Σκρέκας ανέφερε και τις δράσεις της Κυβέρνησης για την απολιγνιτοποίηση του ενεργειακού μίγματος της Χώρας. «Μέσα στην τελευταία 10ετία κατορθώσαμε να μειώσουμε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη κατά 70% και το φυσικό αέριο καλείται να αποτελέσει το ρόλο του καυσίμου βάσης για την ηλεκτροπαραγωγή. Η μετάβαση της ηλεκτροπαραγωγής από το λιγνίτη στο φυσικό αέριο μειώνει δραστικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ως τη φιλικότερη μορφή ενέργειας, καθώς αποτελεί το καύσιμο γέφυρα μέχρι να φθάσουμε στην πράσινη οικονομία».

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας, αντιλαμβανόμενος πλήρως τα αιτήματα ΣΘΕΒ, δήλωσε πως είναι αναγκαίο η βοήθεια και η συμβολή όλων να προχωρήσει ο σχεδιασμός μιας μεσοπρόθεσμης εθνικής ενεργειακής πολιτικής η οποία να εστιάζεται στους πυλώνες και στα μέτρα που εφαρμόζονται και στις άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες, χαράζοντας μια νέα στρατηγική πολιτική για την Ενέργεια, δηλαδή της βιώσιμης ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας, της βιομηχανίας και της διαφοροποίησης του ενεργειακού μίγματος.

Στην συνάντηση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ Θεσσαλίας κ. Λεωνίδας Μπακούρας, ο οποίος αναφέρθηκε πως η «ΕΔΑ ΘΕΣΣ συνεχίζει δυναμικά τις επενδύσεις και συντελεί έμπρακτα στην εξοικονόμηση πόρων και την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, περιορίζοντας το ενεργειακό κόστος. Η αυξανόμενη χρήση του φυσικού αερίου – του κυρίαρχου για τη μεταλιγνιτική εποχή μεταβατικού καυσίμου – παίζει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Πολιτείας».