Διοργάνωση της εναρκτήριας συνάντησης του προγράμματος Europe for Citizens VALID από τον Δήμο Λαρισαίων


Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του έργου "VALID - European Towns - Enacting Common Values of Solidarity and Intercultural Dialogue", την οποία διοργάνωσε διαδικτυακά ο Δήμος Λαρισαίων στις 22 και 23 Απριλίου 2021 και κατά την διάρκεια της οποίας οι συμμετέχοντες, οι οποίοι ξεπέρασαν τους εκατό, είχαν την δυνατότητα να μάθουν περισσότερα για καλές πρακτικές κοινωνικής συνοχής και συμμετοχικών διαδικασιών σε χώρες των Βαλκανίων και να συζητήσουν εκτενώς την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών αυτών και την εναρμόνιση τους με δράσεις και πρωτοβουλίες υπό την αιγίδα και την καθοδήγηση της Ε.Ε., οι οποίες επιτυγχάνουν την ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών και την προστασία του πολιτιστικού αποθέματος ως βάση για την κοινωνική ενσωμάτωση και την αειφόρο ανάπτυξη.


Περισσότερες πληροφορίες για το έργο "VALID - European Towns - Enacting Common Values of Solidarity and Intercultural Dialogue", το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Europe for Citizens 2014-2020”, στη σελίδα του Δήμου Λαρισαίων https://www.larissa-dimos.gr/el/validΌλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr