Στήριξη 330 εκατ. ευρώ της ΕΤΕπ προς τη ΔΕΗ


Στήριξη 330 εκατ. ευρώ της ΕΤΕπ προς τη ΔΕΗ για την αναβάθμιση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, την ανάπτυξη έξυπνων μετρητών και την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλη την Ελλάδα 

  • Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ και ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ συμφωνούν νέα χρηματοδότηση που είναι απαραίτητη για την αξιοποίηση της πράσινης ενέργειας

  • Νέα επένδυση από τον ΔΕΔΔΗΕ, θυγατρική εταιρεία διανομής της ΔΕΗ, για αναβάθμιση δικτύου μήκους 14.200 χλμ

  • Νέο πρόγραμμα για ανάπτυξη έξυπνων μετρητών και βελτίωση της απόδοσης της ισχύος του δικτύου


Νέα επένδυση για αναβάθμιση χιλιάδων χιλιομέτρων γραμμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και αύξηση της χρήσης έξυπνων μετρητών που είναι απαραίτητοι για τη μελλοντική επέκταση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, θα υποστηριχθεί από νέα χρηματοδότηση ύψους 330 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία ανακοινώθηκε επισήμως στην Αθήνα.


Ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ Werner Hoyer και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Γεώργιος Στάσσης συνυπέγραψαν το δεύτερο συμβόλαιο χρηματοδότησης ύψους 100 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του εικοσαετούς δανείου ύψους 330 εκατ. ευρώ, το οποίο θα στηρίξει επενδύσεις εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την ηπειρωτική χώρα και τα νησιά.

«Η σημερινή συμφωνία αποτελεί μία σημαντική εξέλιξη στην κατεύθυνση του ενεργειακού και ψηφιακού μετασχηματισμού του ομίλου της ΔΕΗ. Ήδη, η απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων στο πλαίσιο της εμβληματικής πρωτοβουλίας του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει δρομολογήσει την επόμενη ημέρα για την επιχείρηση, βάζοντας τις βάσεις για τη βιωσιμότητά της και τη μελλοντική δυναμική της ανάπτυξη. Με τη χρηματοδότηση που φέρνει η νέα σύμβαση με την ΕΤΕπ γίνεται ένα καθοριστικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ και την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στην παραγωγή ενέργειας. Θέλουμε να επιταχύνουμε την πράσινη μετάβαση της ΔΕΗ για να αποτελέσει βασικό πρωταγωνιστή στην ανάπτυξη της χώρας τα επόμενα έτη», δήλωσε ο Κώστας Σκρέκας, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«Η στρατηγική μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση συντελεί στον εκσυγχρονισμό του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, στη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού, αποφέρει οφέλη για τους καταναλωτές και συνεισφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος. Το νέο δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ύψους 330 εκατομμυρίων ευρώ επιτρέπει στον ΔΕΔΔΗΕ και τη ΔΕΗ να συμβάλλουν στην έξυπνη και πράσινη ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας, μέσω της ευρύτερης χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης με την ανάπτυξη έξυπνων μετρητών», δήλωσε ο Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ. 


«Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί βασικό εταίρο για τις ενεργειακές επενδύσεις στην Ελλάδα και η νέα χρηματοδότηση με την ΕΤΕπ που υπογράφηκε σήμερα, αποδεικνύει το κοινό μας όραμα για την αναβάθμιση της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, την οικοδόμηση ενός εξυπνότερου εθνικού δικτύου και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω της μεγαλύτερης αξιοποίησης του δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό θα επιτρέψει στον Όμιλο ΔΕΗ και τον ΔΕΔΔΗΕ να βελτιώσουν περαιτέρω τις υπηρεσίες που παρέχονται σε πελάτες σε όλη την Ελλάδα», είπε ο Αναστάσιος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ.

«Η αύξηση των επενδύσεων στην ενέργεια είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της αξιοπιστίας του δικτύου, την αξιοποίηση του ηλιακού και αιολικού δυναμικού της Ελλάδας και τη συμβολή στην ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι προσηλωμένη στο να ενισχύσει την υποστήριξη ενεργειακών επενδύσεων υψηλού αντικτύπου στην Ελλάδα. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την τελευταία χρηματοδότησή μας που συμφωνήσαμε με τη ΔΕΗ, η οποία θα ενισχύσει την χωρητικότητα του ελληνικού δικτύου διανομής ενέργειας που διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ, θα επεκτείνει τη χρήση έξυπνων μετρητών, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την αποτελεσματικότερη παραγωγή ενέργειας και θα επιτρέψει την αυξημένη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα επόμενα χρόνια. Έτσι, αξιοποιούμε τη μακροχρόνια συνεργασία μας με τη ΔΕΗ, και την ισχυρή χρηματοδότηση που παρέχουμε για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή απόδοση, διασύνδεση με νησιά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας ανά την Ελλάδα», τόνισε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Werner Hoyer.

«Η χρηματοδότηση ύψους 330 εκατ. ευρώ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς τη ΔΕΗ που επιβεβαιώθηκε σήμερα, αντικατοπτρίζει τη συνεργασία μας με στόχο την αναβάθμιση και επέκταση 14.200 χιλιομέτρων του εθνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα επόμενα χρόνια. Με τον τρόπο αυτό, αξιοποιούμε τη μακροχρόνια συνεργασία της ΕΤΕπ με τη ΔΕΗ, καθώς επίσης και την ισχυρή χρηματοδότησή μας για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή απόδοση, διασύνδεση με νησιά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ελλάδα», είπε ο Christian Kettel Thomsen, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, υπεύθυνος για την Ελλάδα.

Βελτίωση της αξιοπιστίας του δικτύου και της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ελλάδα

Η νέα χρηματοδότηση της ΕΤΕπ θα υποστηρίξει την κατασκευή 6.600 χιλιομέτρων νέων γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας και θα αναβαθμίσει τα 7.600 χιλιόμετρα του υπάρχοντος δικτύου διανομής τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στα νησιά, καθώς και την ανάπτυξη προηγμένων έξυπνων μετρητών για την καλύτερη διαχείριση της παροχής ενέργειας.

Αυτό θα βελτιώσει τη συνολική απόδοση του δικτύου, θα αυξήσει την αξιοπιστία και θα καλύψει τη μελλοντική ζήτηση.

Αξιοποίηση του δυναμικού ανανεώσιμης ενέργειας της Ελλάδας

Η νέα επένδυση στο δίκτυο θα επιτρέψει επίσης τη σύνδεση με το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της μελλοντικής εξάπλωσης παραγωγής αιολικής και ηλιακής ενέργειας.

Αξιοποίηση της 57ετούς υποστήριξης της ΕΤΕπ για ενεργειακές επενδύσεις σε όλη την Ελλάδα από τη ΔΕΗ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρηματοδοτεί μακροπρόθεσμες επενδύσεις της ΔΕΗ από το 1964.

Κατά την τελευταία δεκαετία, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει διαθέσει περισσότερα από 4,3 δισ. ευρώ για ενεργειακές επενδύσεις στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ και ιδιωτικούς ενεργειακούς εταίρους στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των συνδέσεων με τα ελληνικά νησιά, της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της επιτάχυνσης των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης.

Η υποστήριξη επενδύσεων ενεργειακής προτεραιότητας στο επίκεντρο της επίσκεψης υψηλόβαθμων στελεχών της ΕΤΕπ

Η νέα συμφωνία υπεγράφη κατά τη διάρκεια τριήμερης επίσκεψης εργασίας στην Ελλάδα από τον Werner Hoyer, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τον Christian Kettel Thomsen, Αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ, υπεύθυνο για την Ελλάδα, και τον Alain Godard, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανήκει άμεσα στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ. Πέρυσι, ο Όμιλος ΕΤΕπ διέθεσε 2,8 δισ. νέας στήριξης για ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις υψηλού αντικτύπου σε ολόκληρη τη χώρα, η οποία αντιπροσωπεύει τη δεύτερη μεγαλύτερη κατά κεφαλή συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


Σχετικά με τη ΔΕΗ 

Η ΔΕΗ είναι η κορυφαία εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και  πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές. 

Διαθέτει 11 GW παραγωγικού δυναμικού στην Ελλάδα, με θερμικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς καθώς και εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Έχει στην κυριότητά της το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας  με  Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση € 3 δισ. περίπου, διαχειριστής του οποίου είναι η θυγατρική εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Η ΔΕΗ είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, εξυπηρετώντας περίπου 6 εκατ. πελάτες σε όλη τη χώρα.

Η ΔΕΗ επαναπροσδιορίζει τον εαυτό της προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης μέσα από την υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της. Στο πλαίσιο αυτό (α) προχωρά στην απo-ανθρακοποίηση μέσω της επιτάχυνσης της απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων και της προώθησης των επενδύσεων σε ΑΠΕ, (β) εστιάζει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την λειτουργική αποδοτικότητα μέσω της εφαρμογής νέων τεχνολογιών σε όλες τις δραστηριότητές του Ομίλου και (γ) επιδιώκει ευκαιρίες ανάπτυξης τοποθετώντας τον πελάτη στο επίκεντρο της εμπορικής δραστηριότητάς της αναλαμβάνοντας παράλληλα πρωταγωνιστικό ρόλο για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα.

Η ΔΕΗ ιδρύθηκε το 1950 και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2001.


Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι το χρηματοδοτικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανήκει στα κράτη-μέλη της. Παρέχει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για υγιείς επενδύσεις προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ.Εκρηκτική Ενημέρωση από την Ελλάδα και τον Κόσμο από την www.PressBOMB.gr