Δήμος Λαρισαίων: Νέα παρότρυνση στους πολίτες για τα ογκώδη απόβλητα


Από το Δήμο Λαρισαίων ανακοινώνεται πως παρά την τακτική ενημέρωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, απόβλητα όπως κλαδιά, μπάζα προερχόμενα από οικοδομικές εργασίες οικιακής κλίμακας, επιδιορθώσεις, ανακαινίσεις κ.λπ., παλαιά έπιπλα, στρώματα και άλλα βρίσκονται εκτεθειμένα για μέρες σε κοινόχρηστους χώρους χωρίς την προηγούμενη συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. 

Παρακαλούμε τους συμπολίτες να συνεργάζονται με την Υπηρεσία και τα συνεργεία αποκομιδής των ογκωδών αποβλήτων προκειμένου η αποκομιδή να είναι όσο το δυνατό πιο έγκαιρη και αποτελεσματική.


Τι κάνουμε:

  • Ενημερώνουμε τηλεφωνικά την Υπηρεσία πάντα δυο-τρεις ημέρες πριν την έκθεση κάθε είδους ογκωδών απορριμμάτων σε κοινόχρηστο χώρο και ακολουθούμε τις οδηγίες της Υπηρεσίας όσον αφορά το πότε και που θα τα τοποθετήσουμε.

  • Ιδιαιτέρως για τα απόβλητα κλαδέματος η συνεννόηση με την Υπηρεσία είναι επιβεβλημένη ώστε αυτά να μην παραμείνουν σε κοινόχρηστο χώρο για ημέρες διαφορετικά ξεραίνονται με αποτέλεσμα η αποκομιδή τους να γίνεται δυσχερής και να ρυπαίνεται όλη η γύρω περιοχή.

  • Είμαστε ακριβείς ως προς το είδος και την ποσότητα των αντικειμένων ώστε να καθοριστεί το όχημα και ο τρόπος συλλογής.

  • Δεν αφήνουμε ποτέ χύμα υλικά που μπορούν να συσκευαστούν, όπως τα μπάζα. Τα συσκευάζουμε στον κοινόχρηστο χώρο σε μικρούς ανθεκτικούς σάκους, το πολύ 10 κιλών έκαστος, ώστε να μη θέτουμε σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων. 

  • Όταν απορρίπτουμε κουφώματα με τζάμια, ειδοποιούμε πάντα νωρίτερα, ώστε να μην παραμείνουν επί μακρόν εκτεθειμένα, δεν τα ρίχνουμε ποτέ σε κάδους, αλλά φροντίζουμε να είναι εμφανή και σε σημείο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος τραυματισμών διερχομένων και εργαζομένων στην αποκομιδή. Τυχόν σπασμένα τζάμια τα τοποθετούμε σε γερά χαρτόκουτα ανοιχτά για να φαίνεται το περιεχόμενο.

  • Δίνουμε τα στοιχεία μας (όνομα, τηλέφωνο) σε περίπτωση που το σημείο έκθεσης των ογκωδών ή κλαδιών είναι δύσκολο να εντοπιστεί και η υπηρεσία πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας. 

  • Η Υπηρεσία Καθαριότητας απομακρύνει ογκώδη αντικείμενα μόνο σε μικρές ποσότητες (έως 10-12 σακουλάκια μπάζα ή ένα-δυο τεμάχια έπιπλα/στρώματα). 

  • Σε περιπτώσεις ανακαινίσεων χώρων και δομικών εργασιών μεγαλύτερης κλίμακας, η απομάκρυνση των ογκωδών γίνεται με ευθύνη αυτών που εκτελούν τις εργασίες με ίδια μέσα ή μισθώνοντας ειδικούς μεταλλικούς κάδους (containers) από αδειοδοτημένες εταιρείες όπου τοποθετούμε ότι υπάρχει προς απόρριψη και εν συνεχεία οι εταιρείες φροντίζουν να τα οδηγούν με ασφάλεια στους ανάλογους τελικούς αποδέκτες.

  • Η Υπηρεσία Καθαριότητας διαθέτει, επίσης, συνεργείο συλλογής μεγάλων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, οι οποίες μετά τη συλλογή τους προωθούνται προς ανακύκλωση. Ο δημότης ειδοποιεί τηλεφωνικώς την Υπηρεσία, η οποία καθορίζει τον ακριβή χρόνο που πρέπει η συσκευή να βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο λίγη μόνο ώρα πριν τη διέλευση του συνεργείου, ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη έκθεσή της. 


Η μη τήρηση των παραπάνω αποτελεί παράβαση του Κανονισμού Καθαριότητας με επιβολή ανάλογων προστίμων, που ο Δήμος θα αναγκαστεί να εφαρμόσει προκειμένου να απολαμβάνουμε όλοι μια πόλη καθαρή, ανθρώπινη και ασφαλή.

Για την ευχερέστερη επικοινωνία με την Υπηρεσία Καθαριότητας, από 22/06/2021, έχει επεκταθεί η λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου και κατά τις απογευματινές ώρες. Οι δημότες μπορούν να δίνουν τα αιτήματά τους στον αριθμό:

2410-680200 

από 07:00 έως 20:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή)


Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να επικοινωνήσει μέσω της πλατφόρμας NOVOVILLE παρακαλούμε να δίνει ακριβείς πληροφορίες για τα προς απόρριψη αντικείμενα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, ώστε η Υπηρεσία να επικοινωνεί μαζί του και να καθορίζει το χρόνο και τόπο της αποκομιδής.Όλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr