Στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας η χρηματοδότηση της μελέτης από νότια παράκαμψη Λάρισας έως αρχή παράκαμψης Νίκαιας


Στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 εντάσσεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού η μελέτη βελτίωσης  της εθνικής οδού Λάρισας - Φαρσάλων, στο τμήμα από τον ισόπεδο κόμβο της νότιας παράκαμψης Λάρισας έως την αρχή παράκαμψης Νίκαιας.  

Η μελέτη  έχει δημοπρατηθεί με  προϋπολογισμό 349.928,02 ευρώ  και έχει ήδη υπογραφεί σύμβαση, στο πλαίσιο αρχικής χρηματοδότησής της από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Με τη νέα  απόφαση ένταξης, η χρηματοδότησή της συνεχίζεται από το  ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020. 

«Σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας και την Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΣΠΑ 2014 -2020 εντάσσουμε στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας τη μελέτη που οδηγεί στη βελτίωση του  οδικού τμήματος από τον ισόπεδο κόμβο της νότιας παράκαμψης Λάρισας έως την αρχή παράκαμψης Νίκαιας, συνολικού  μήκους 2,5 χιλιομέτρων περίπου,  με την οποία ολοκληρώνεται η μελέτη του άξονα της  εθνικής οδού  Λάρισας – Φαρσάλων» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. 

«Ωριμάζουμε ένα σημαντικό  οδικό έργο ενδοπεριφερειακής σύνδεσης και σύνδεσης με το διαπεριφερειακό δίκτυο, στο οποίο διεισδύουν οι επιθυμίες των ανθρώπων της περιοχής,  προετοιμάζοντας την κατασκευή του τη νέα Προγραμματική Περίοδο  2021-2027.

Ο δρόμος χαρακτηρίζεται από υψηλό αριθμό καθημερινών μετακινήσεων με σημαντικό ποσοστό βαρέων οχημάτων και  από έντονη παρόδια δόμηση εγκαταστάσεων εμπορικού και βιοτεχνικού χαρακτήρα.

Μελετάμε την  κατασκευή παραπλεύρου δικτύου συνολικού μήκους 5 χιλιομέτρων  για την εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών καθώς και ισόπεδο κόμβο περίπου στο μέσον της διαδρομής. 

Τα έργα μας κινούν την Περιφέρεια Θεσσαλίας, βελτιώνουν το επίπεδο οδικής ασφάλειας,  δίνουν πνοή στην οικονομία, προσφέρουν θέσεις εργασίας, μας πηγαίνουν όλους μαζί μπροστά» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Αντικείμενο της μελέτης

Η  μελέτη αφορά στην εκπόνηση συγκοινωνιακών μελετών σε στάδιο οριστικής καθώς και των αντίστοιχων υποστηρικτικών τους μελετών, για την βελτίωση του οδικού τμήματος της Ε.Ο. Λάρισας – Φαρσάλων από Ι/Κ Νότιας Παράκαμψης Λάρισας έως αρχή Παράκαμψης Νίκαιας μήκους 2,50 χλμ.

Χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων της Π.Ε. Λάρισας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και με αυτή ολοκληρώνεται η μελέτη του άξονα της Ε.Ο. Λάρισας – Φαρσάλων. Σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ- ΛΚΟΔ, η Μελετώμενη Οδός θεωρείται «Οδός μεταξύ νομών/επαρχιών (οδοί που διατρέχουν περιοχές εκτός σχεδίου (υπεραστικές) με βασική λειτουργία τη σύνδεση και με περιορισμούς στην εξυπηρέτηση παρόδιων ιδιοκτησιών» και συνεπώς κατατάσσεται στη κατηγορία οδών ΑΙΙ.

Επιλέγεται διατομή με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση. Με βάση τα προβλεπόμενα από τις ΟΜΟΕ και της μελέτης που βρίσκεται σε εξέλιξη από το ΥΠΟΜΕ, προτείνεται η διατομή β2σ.

Στο πλαίσιο της μελέτης του συγκοινωνιακού έργου είναι απαραίτητη η μελέτη ενός ισόπεδου κόμβου (Ι/Κ) περίπου στο μέσο της διαδρομής σε σημείο κατάλληλο ώστε να είναι εφικτή η σύνδεση με το παράπλευρο δίκτυο για την ασφαλέστερη και καλύτερη διοχέτευση της κυκλοφορίας που προέρχεται από τις παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Τέλος στο εξεταζόμενο τμήμα της οδεύσεως κρίνεται απαραίτητη η κατασκευή παράπλευρου δικτύου εκατέρωθεν όλης της αρτηρίας ώστε να είναι δυνατή η εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών και των κάθετων οδών, μήκους περίπου 5χλμ.

Πρόκειται για οδό σύνδεσης παρόδιων ιδιοκτησιών (βιοτεχνικής και εμπορικής χρήσης) καθώς και αγροτικών εκτάσεων και συνεπώς σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ, ανήκουν στη κατηγορία ΑΙV.

Η βελτίωση του υφιστάμενου τμήματος της Ε.Ο. Λάρισας – Φαρσάλων από Ι/Κ Νότιας Παράκαμψης Λάρισας έως Αρχή Παράκαμψης Νίκαιας χρήζει αναβάθμισης για λόγους οδικής ασφάλειας ενώ παράλληλα θα εξυπηρετήσει ταχύτερα και ασφαλέστερα τις υπερτοπικού ενδιαφέροντος κυκλοφοριακές ανάγκες της περιοχής. Η υπάρχουσα κατάσταση της οδού δεν ανταποκρίνεται τόσο στους σημερινούς κυκλοφοριακούς φόρτους, όσο και στους νέους κανονισμούς περί μελετών οδοποιίας. Η ανάγκη συνεπώς βελτίωσης των χαρακτηριστικών της οδού είναι επιτακτική.Όλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr