15,8 εκατομμύρια η συνολική πρόταση του Δήμου Ελασσόνας στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»Σε έργα υποδομής, ενεργειακού συμψηφισμού, ψηφιακού μετασχηματισμού και «πράσινης» ανάπτυξης εστιάζει ο Δήμος Ελασσόνας με την πρόταση χρηματοδότησης που κατέθεσε στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών συνολικού ποσού 15.834.634,07 ευρώ.

«Είναι η μεγαλύτερη πρόταση που έχει κατατεθεί ποτέ από το Δήμο Ελασσόνας σε διάστημα ενός έτους», αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας και προσθέτει: «Μέσα σε 12 μήνες καταφέραμε να εκπονήσουμε μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων ευρώ, που επρόκειτο να υποβληθούν σε 11 προσκλήσεις του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». Τελικά λόγω του πλαφόν που θεσπίσθηκε, καταθέσαμε προτάσεις 15,8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες μελέτες θα κατατεθούν για χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης. Θέλω να απευθύνω τις ευχαριστίες μου σε όλους όσοι συνέβαλαν στην μεγάλη αυτή προσπάθεια και ιδιαίτερα στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο προγραμματισμού κ. Δημ. Καρανίκα και την Προϊσταμένη προγραμματισμού κ. Γ. Σβάρνα για την εποικοδομητική συνεργασία. Θέλω επίσης να εξάρω το ζήλο και την αφοσίωση όλων των διευθυντών, των προϊσταμένων και των υπαλλήλων που συνέδραμαν αποφασιστικά στο τελικό αποτέλεσμα, αψηφώντας τις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας και του σεισμού στην περιοχή». 

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ: € 5.264.514,11
Στα έργα υποδομής εντάσσονται η ανέγερση και ο πλήρης εξοπλισμός του 1ου Νηπιαγωγείου Ελασσόνας προϋπολογισμού 1.138.268,24 ευρώ, η βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στις Κοινότητες Δολίχης και Τσαριτσάνης προϋπολογισμού 1.833.500,00 ευρώ, η συντήρηση αθλητικών και σχολικών υποδομών σε 11 κοινότητες του Δήμου Ελασσόνας προϋπολογισμού 1.839.000,00 ευρώ, η διαμόρφωση χώρου Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο πνευματικό κέντρο Ελασσόνας προϋπολογισμού 304.645,87 ευρώ και ο προσεισμικός έλεγχος σε 98 κτιριακές υποδομές του Δήμου Ελασσόνας προϋπολογισμού 148.800,00 €.

ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ: € 4.515.460,00
Το έργο του ενεργειακού συμψηφισμού περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήματα) από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ελασσόνας και τη σύνδεση των φωτοβολταϊκών σταθμών στο δίκτυο μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ, προϋπολογισμού 4.515.460,00 ευρώ. Ο συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με την ενεργειακή κατανάλωση της δημοτικής επιχείρησης θα οδηγήσει σε εξορθολογισμό του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τα εγκατεστημένα τηλεμετρικά συστήματα για την εξοικονόμηση της ενέργειας.

ΕΡΓΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ: € 648.927,96
Στα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού εντάσσονται η ωρίμανση μελετών για το έργο της Ανάπτυξης Υπηρεσιών Έξυπνων Πόλεων και Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων μέσω ΤΠΕ προϋπολογισμού 124.000,00 ευρώ και την προμήθεια ειδικών πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και λογισμικού για την εφαρμογή συστημάτων έξυπνης πόλης και πολιτικής προστασίας προϋπολογισμού 524.927,96 ευρώ. Μεταξύ άλλων θα παρέχονται υπηρεσίες εξ αποστάσεως, όπως έκδοση πιστοποιητικών, υποβολή αιτημάτων και παρακολούθηση πορείας αιτήματος, ηλεκτρονικές πλατφόρμες διαχείρισης στόλου, σχολικών συντηρήσεων, κοινόχρηστων χώρων, κοιμητηρίων, ψηφιακές εφαρμογές (applications) οδηγού πόλης και εστίασης, ποδηλατοδρόμων, υποδομών προσβασιμότητας ΑμεΑ, πολιτιστικών δράσεων, αθλητικών υποδομών και ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανίχνευσης θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο στις εισόδους των δημοτικών εγκαταστάσεων για τον περιορισμό των επιδημιών.

ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: € 5.405.732,00
Στα έργα της «πράσινης» ανάπτυξης εντάσσονται η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ευφυούς γεωργίας για την παρακολούθηση των κλιματικών συνθηκών στις αγροτικές κοινότητες του Δήμου προϋπολογισμού 564.400,00 ευρώ, η τοποθέτηση προκατασκευασμένων οικίσκων – πολυκέντρων ανταποδοτικής ανακύκλωσης (Γωνίες Ανακύκλωσης) για την συλλογή και διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών σε 12 σημεία του δήμου, προϋπολογισμού 4.568.160,00 ευρώ και την προμήθεια 5 ηλεκτροκίνητων οχημάτων και 1 σταθμού φόρτισης, προϋπολογισμού 273.172,00 €

Παρακάτω καταγράφονται αναλυτικά οι προτάσεις του Δήμου Ελασσόνας και της ΔΕΥΑ Ελασσόνας που υποβλήθηκαν προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο των προσκλήσεων του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»:

Αρ. Πρόσκλησης - Τίτλος Έργου - Τίτλος Υποέργου - Προϋπολογισμός Υποέργου (με ΦΠΑ)

ΑΤ03 «Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ»

(Δικαιούχος: ΔΕΥΑ Ελασσόνας) 
-Υποέργο 1 «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ – φωτοβολταϊκά) της Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας» 4.265.600,00 €
-Υποέργο 2 «Σύνδεση φωτοβολταϊκών σταθμών στο δίκτυο μέσης τάσης (ΔΕΔΔΗΕ)»  249.860,00 €

ΑΤ04 «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Ελασσόνας» 

-Υποέργο 1 «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Ελασσόνας» 4.464.000,00 €
-Υποέργο 2 «Μελέτη Δράσεων Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας Ολοκληρωμένου Προγράμματος Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Ελασσόνας» 
104.160,00 €

ΑΤ05 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 

-Υποέργο 1 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΛΙΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»
1.192.000,00 €
-Υποέργο 2 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 
641.500,00 €

ΑΤ07 «Ανέγερση 1ου Νηπιαγωγείου Ελασσόνας» 

-Υποέργο 1 «Ανέγερση 1ου Νηπιαγωγείου Ελασσόνας» 1.058.771,00 €
-Υποέργο 2 «Προμήθεια Εξοπλισμού του 1ου Διθέσιου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ελασσόνας»  79.497,24 €

ΑΤ08 1η Πρόταση «Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Ελασσόνας» 

-Υποέργο 1 «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος ανίχνευσης θερμοκρασίας σώματος σε πραγματικό χρόνο στον Δήμο Ελασσόνας» 105.479,36 €
-Υποέργο 2 «Προμήθεια ειδικών πληροφορικών συστημάτων και λογισμικού για την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID-19 στο Δήμο Ελασσόνας» 55.651,20 €
-Υποέργο 3 «Προμήθεια ολοκληρωμένης πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στον Δήμο Ελασσόνας» 343.957,40 €
-Υποέργο 4 (Οριζόντιο) «Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της πράξης «Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της  εξάπλωσης της πανδημίας  και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Ελασσόνας» 19.840,00 €

2η Πρόταση «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Ευφυούς Συστήματος Παρακολούθησης της Κλιματικής Αλλαγής στις αγροτικές κοινότητες του Δήμου Ελασσόνας» 

-Υποέργο 1 «Ανάπτυξη  Ολοκληρωμένου  Ευφυούς Συστήματος Παρακολούθησης της Κλιματικής Αλλαγής στις αγροτικές κοινότητες του Δήμου Ελασσόνας» 542.700,00 €
-Υποέργο 2 (οριζόντιο) «Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Ευφυούς Συστήματος Παρακολούθησης της Κλιματικής Αλλαγής στις αγροτικές κοινότητες του Δήμου Ελασσόνας»  της πράξης  «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Ευφυούς Συστήματος Παρακολούθησης της Κλιματικής Αλλαγής στις αγροτικές κοινότητες του Δήμου Ελασσόνας» 21.700,00 €

ΑΤ09 «Δράσεις
ωρίμανσης έργων, προμηθειών και γενικών
υπηρεσιών στο Δήμο Ελασσόνας» 

-Υποέργο 1 «Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης για την Ωρίμανση της Δράσης με τίτλο: “Ανάπτυξη Υπηρεσιών Έξυπνων Πόλεων, Internet of Things (IoT) και Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων μέσω ΤΠΕ στο Δήμο Ελασσόνας”»
 124.000,00 €

ΑΤ10 «Συντήρηση αθλητικών και σχολικών
υποδομών Δήμου Ελασσόνας» 

-Υποέργο 1 «Συντήρηση αθλητικών χώρων Δήμου Ελασσόνας» 520.000,00 €
-Υποέργο 2 «Συντήρηση σχολικών αύλειων χώρων Δήμου Ελασσόνας» 888.000,00 €
-Υποέργο 3 «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Ελασσόνας» 431.300,00 €

ΑΤ11 «Προσεισμικός έλεγχος σε κτιριακές υποδομές του Δήμου Ελασσόνας»

-Υποέργο 1 «Προσεισμικός έλεγχος σε κτιριακές υποδομές του Δήμου Ελασσόνας» 148.800,00 €

ΑΤ12 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Ελασσόνας»

-Υποέργο 1 «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και σταθμών φόρτισης δήμου ελασσόνας» 273.172,00 €

ΑΤ 14   «Διαμόρφωση χώρου δημοτικής βιβλιοθήκης στο πνευματικό κέντρο Ελασσόνας»

-Υποέργο 1 «Διαμόρφωση χώρου δημοτικής βιβλιοθήκης στο πνευματικό κέντρο Ελασσόνας» 192.200,00 €
-Υποέργο 2 «Προμήθεια εξοπλισμού επίπλωσης δημοτικής βιβλιοθήκης στο πνευματικό κέντρο Ελασσόνας» 36.741,20 €
-Υποέργο 3 «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο πνευματικό κέντρο Ελασσόνας» 75.704,67 €
 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 15.834.634,07 ευρώ


Όλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr