Πέντε νέα έργα οδικής ασφάλειας 1,8 εκατ. ευρώ ξεκινούν στην Π.Ε. ΛάρισαςΤις συμβάσεις υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κ. Αγοραστός

Πέντε νέα έργα οδικής ασφάλειας συνολικού προϋπολογισμού 1,8 εκατομμυρίου ευρώ ξεκινούν το επόμενο διάστημα στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την Τετάρτη τις συμβάσεις  των έργων που οδηγούν στη συντήρηση και βελτίωση των δρόμων: Ανατολή- Σπηλιά,  Ανατολή -Δήμητρα,  Ανατολή-Μεγαλόβρυσο,  Καλαμάκι- Σκλήθρο και  Μακρυχώρι - Παραπόταμος.

«Υπογράψαμε σήμερα πέντε συμβάσεις που οδηγούν σε ισάριθμα έργα για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στο δίκτυο αρμοδιότητας μας, σε συνολικό μήκος 65 περίπου χιλιομέτρων» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός. «Στην περιοχή της Αγιάς και των Τεμπών, με επίκεντρο την Ανατολή, συντηρούμε και βελτιώνουμε την προσβασιμότητα στους δρόμους Ανατολή -Σπηλιά, Ανατολή- Δήμητρα και Ανατολή- Μεγαλόβρυσο,  δημιουργώντας ένα εναλλακτικό δίκτυο διαδρομών για όλους εκείνους που θέλουν να απολαύσουν  τις ομορφιές του Κισσάβου με ασφάλεια. Ακόμη συντηρούμε το δρόμο Καλαμάκι - Σκλήθρο και το δρόμο Μακρυχώρι- Παραπόταμος.  Τα έργα της Περιφέρειας Θεσσαλίας δίνουν θέσεις εργασίας στην κοινωνία, χρήμα στην τοπική κοινωνία και προστατεύουν ζωές. Είμαστε η Περιφέρεια με το καλύτερο και ασφαλέστερο οδικό δίκτυο στη χώρα. Σε συνεργασία με τις τεχνικές μας  υπηρεσίες, εργαζόμαστε με προσήλωση και επιμονή. Τα δημόσια έργα είναι μια  διαρκής μάχη και έχουν πολλές δυσκολίες στην υλοποίηση τους, γιατί υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία σε όλα τα επίπεδα» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Τα  νέα έργα

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 4 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΗΛΙΑ - ΑΝΑΤΟΛΗ», προϋπολογισμού 240.000 ευρώ.

 Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

- καθαρισμό τριγωνικής τάφρου, επανακατασκευή ιρλανδικής τάφρου και επέκταση υπαρχόντων σωληνωτών οχετών

- εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών στρώσεων σε σημεία που εμφανίζονται ρηγματώσεις – καθιζήσεις (πλησίον του οικισμού της Ανατολής).

- αποκατάσταση - βελτίωση - συμπλήρωση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης καθώς και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 4 ΔΗΜΗΤΡΑ - ΑΝΑΤΟΛΗ», προϋπολογισμού 460.000 ευρώ.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

- καθαρισμό τριγωνικής τάφρου,

- εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών στρώσεων σε σημεία που εμφανίζονται ρηγματώσεις – καθιζήσεις.

- αποκατάσταση - βελτίωση - συμπλήρωση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης καθώς και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟΥ», προϋπολογισμού 415.000 ευρώ

Οι εργασίες  περιλαμβάνουν:

-χωματουργικές εργασίες άρσης καταπτώσεων, αποκατάστασης ερεισμάτων και πρανών οδού καθώς  και καθαρισμού - επαναδιαμόρφωσης τάφρου ερείσματος

-συντήρηση της υποδομής και των τεχνικών της οδού σε περιπτώσεις που παρουσιάζονται εκτεταμένες φθορές και απαιτείται παρέμβαση, κατασκευή νέων τοίχων αντιστήριξης και νέων τεχνικών απορροής υδάτων όπου απαιτείται

-αποκατάσταση της οδοστρωσίας και των ασφαλτικών στρώσεων που υπέστησαν βλάβη

-επανατοποθέτηση κατεστραμμένων στηθαίων, συντήρηση και συμπλήρωση της σήμανσης  της οδού

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 7 ΚΑΛΑΜΑΚΙ- ΣΚΛΗΘΡΟ», προϋπολογισμού 445.000 ευρώ

 Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

- καθαρισμό τριγωνικής τάφρου,

- εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών στρώσεων σε σημεία που εμφανίζονται ρηγματώσεις – καθιζήσεις.

- αποκατάσταση - βελτίωση - συμπλήρωση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης καθώς και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ – ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ», προϋπολογισμού 244.750 ευρώ

Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

- καθαρισμό τριγωνικής τάφρου,

- εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών στρώσεων σε σημεία που εμφανίζονται ρηγματώσεις – καθιζήσεις.

- αποκατάσταση - βελτίωση - συμπλήρωση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης καθώς και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.


Όλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr