18 παιδικές χαρές του Δήμου Καρδίτσας αναβαθμίζονται και πιστοποιούνται


Δεκαοκτώ παιδικές χαρές, που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους   κοντά σε σχολικές μονάδες, πάρκα και πλατείες στις πέντε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Καρδίτσας  αναβαθμίζονται  με χρηματοδότηση 315.000 ευρώ από το πρόγραμμα  Leader  του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020. Ο Περιφερειάρχης  Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για την υπογραφή της σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Καρδίτσας και του αναδόχου του  έργου.

«Σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Καρδίτσας Βασίλη Τσιάκο, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 και την Αναπτυξιακή Καρδίτσας ΑΝΚΑ Α.Ε. που διαχειρίζεται τα έργα  Leader   στην περιοχή,    χρηματοδοτούμε την αναβάθμιση 18 παιδικών  χαρών προσφέροντας  σύγχρονους και λειτουργικούς  χώρους αναψυχής και παιχνιδιού στα παιδιά του Δήμου Καρδίτσας. Τα έργα  που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα Leader βελτιώνουν την ποιότητα ζωής  των ανθρώπων σε πόλεις, χωριά και αγροτικές περιοχές. Ενώνουμε δυνάμεις και δημιουργούμε  ασφαλείς χώρους αναψυχής για των οικογένειες με μικρά παιδιά» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το έργο

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση των χώρων παιδικών χαρών του Δήμου Καρδίτσας, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της 28492/18-5-2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚB 931/18-5-2009). Οι επιλεγείσες  δεκαοχτώ παιδικές χαρές βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους των Δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Καρδίτσας, (Καρδίτσας, Κάμπου, Μητρόπολης, Ιτάμου και Καλλιφωνίου) κοντά σε σχολικές μονάδες, πάρκα και πλατείες.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την περίφραξη, με τρόπο ώστε να μην απομονώνονται οπτικά από την ευρύτερη περιοχή, τη δημιουργία διακριτών ζωνών παιχνιδιού για τις δύο ηλικιακές ομάδες (νήπια και παιδιά), και τη φύτευση όπου σύμφωνα με τη μελέτη φύτευσης διατηρούνται όλα τα υγιή δένδρα και προβλέπεται η φύτευση νέων φυλλοβόλων δέντρων για να εξασφαλισθεί ο σκιασμός και η αίσθηση θερμικής άνεσης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, με παράλληλη χαμηλή φύτευση περιμετρικά μέσα από την περίφραξη, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Η αναβάθμιση των χώρων  συμπληρώνεται υποχρεωτικά με ενέργειες του Δήμου Καρδίτσας  στο πλαίσιο του  έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καρδίτσας» μέσω του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ώστε να είναι πλήρως λειτουργικό.  Παράλληλα, ο Δήμος Καρδίτσας έχει δέσμευση με την ολοκλήρωση όλων των εργασιών, για  την έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας λειτουργίας και του σχετικού πιστοποιητικού για το σύνολο των παιδικών χαρών από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών.