Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας στον συλλεκτήρα Τ3 του ποταμού Βουβουλίνα στην Καρδίτσα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας


Αναδείχτηκε ανάδοχος και υπογράφεται το επόμενο διάστημα από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό η σύμβαση του έργου «Καθαρισμός συλλεκτήρα Τ3 (Βουβουλίνα)» στην Καρδίτσα,  προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και έχει αντικείμενο τον καθαρισμό του κεντρικού συλλεκτήρα και των τάφρων που απορρέουν δεξιά και αριστερά σε δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Σε συνεργασία με τις τεχνικές μας υπηρεσίες υλοποιούμε ένα σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο για την περιοχή της Καρδίτσας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Επενδύουμε στην πρόληψη και ενισχύουμε την αντιπλημμυρική προστασία με σκοπό την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων. Παράλληλα τα έργα δημιουργούν μόχλευση στην τοπική πραγματική οικονομία και συντηρούν θέσεις εργασίας» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Τα τμήματα του έργου είναι τα εξής:

Τμ.1: «Καθαρισμός του κεντρικού συλλεκτήρα Τ3 (Βουβουλίνα) και συμβαλλόντων τάφρων »,
Τμ.2: «Καθαρισμός των δεξιών υδατορεμάτων-τάφρων που απορρέουν στον συλλεκτήρα Τ3 (Βουβουλίνα)»,
Τμ.3: «Καθαρισμός των αριστερών υδατορεμάτων-τάφρων που απορρέουν στον συλλεκτήρα Τ3 (Βουβουλίνα)»,
 
Το πρόγραμμα καθαρισμού περιλαμβάνει εργασίες απομάκρυνσης φερτών, κλαδιών και διαφόρων προσχώσεων καθώς και άλλες εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων και αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στο παραπάνω δίκτυο.