Νέα πρωτιά για την Περιφέρεια Θεσσαλίας: Η μόνη Περιφέρεια στη χώρα που εντάθηκε στο καινοτόμο πρόγραμμα κυκλικού πολιτιστικού τουρισμού BeCULTOUR


Η Περιφέρεια Θεσσαλίας  είναι η μόνη Περιφέρεια στην Ελλάδα και μία από τις 12 συνολικά Περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εντάχθηκε, μετά από απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης, στο  πρόγραμμα  Horizon 2020 BeCULTOUR Beyond Cultural Tourism, για την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων στον τομέα του κυκλικού πολιτιστικού τουρισμού.

Ο τουριστικός τομέας, συμπεριλαμβανομένου του πολιτιστικού τουρισμού, είναι ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς παράγοντες στην Ευρώπη. Η κυκλική οικονομία είναι ένα καινοτόμο και βιώσιμο οικονομικό μοντέλο, στο οποίο επιδιώκεται η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η αναγέννηση όλων των πόρων και όλων των μορφών κεφαλαίου. Η εφαρμογή της βρίσκεται στα αρχικά της στάδια, αλλά ήδη είναι στο επίκεντρο των σχεδίων ανάκαμψης και των πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα και οι νέες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες Bauhaus.

Οι 12 ευρωπαϊκές  Περιφέρειες  που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα -μεταξύ αυτών και η Περιφέρεια Θεσσαλίας-, θα ενταχθούν στις 6 πιλοτικές Περιφέρειες που είναι ήδη εταίροι του έργου στην Ιταλία (Basilicata), τη Σουηδία (Vastra Gotaland), την Ισπανία (Aragon), την Κύπρο (Λάρνακα), τη Σερβία (Βοϊβοντίνα), τη Βορειοανατολική Ρουμανία και τη Μολδαβία. Το έργο BeCULTOUR θα αναπτύξει και θα δημιουργήσει πρωτότυπες καινοτόμες λύσεις για «κυκλικό» πολιτιστικό τουρισμό, με τη συμμετοχή επιχειρήσεων, ιδρυμάτων, πολιτών και επισκεπτών. Οι 12 επιλεγμένοι περιφερειακοί εκπρόσωποι, θα έχουν πρόσβαση σε ένα πλήρως χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα εκμάθησης, εμπνευσμένο από μια πιλοτική προσέγγιση: μέσω τριμηνιαίων κοινοτικών συνομιλιών, ειδικών συνεντεύξεων, προσαρμοσμένων διαδικτυακών σεμιναρίων και εργαστηρίων εκμάθησης (στις Βρυξέλλες το 2022 και στη Νάπολη το 2023) τα μέλη της κοινότητας θα αλληλεπιδράσουν στενά με τους εκπροσώπους των 6 πιλοτικών Περιφερειών που ήδη συμμετέχουν στο έργο. Το πρόγραμμα θα  προσφέρει την ευκαιρία συναναστροφής με εμπειρογνώμονες, συνεργάτες και ενδιαφερόμενους φορείς του οικοσυστήματος καινοτομίας από όλη την Ευρώπη για την ανταλλαγή ιδεών και  καλών πρακτικών που σχετίζονται με τον πολιτιστικό τουρισμό για τα επόμενα τρία χρόνια.

Περιοχές με μοναδικά στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς (όπως τα Μετέωρα, οι ενάλιες αρχαιότητες και τα Υποθαλάσσια  Μουσεία της Θεσσαλίας, το Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας κ.α. )  βρίσκονται στο επίκεντρο ενός μαθησιακού ταξιδιού που  εστιάζει στη  δημιουργία ελκυστικών, βιώσιμων και κυκλικών προορισμών  για την μετα -covid  εποχή.