Επισκευάζει τη γέφυρα στο Μέγα ποταμό και αποκαθιστά το δρόμο Καρδιτσομάγουλα – Αγία Τριάδα η Περιφέρεια Θεσσαλίας


Δυο νέα έργα για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας ξεκινούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας το επόμενο διάστημα στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τις συμβάσεις των έργων «Κατεπείγουσες εργασίες επισκευής της γέφυρας του Μέγα ποταμού» και «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης της κυκλοφορίας στο δρόμο Καρδιτσομάγουλα – Αγία Τριάδα» συνολικού προϋπολογισμού 220.000 ευρώ που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Συνεχίζουμε με σχέδιο και προγραμματισμό την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν οι υποδομές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας από τον ΙΑΝΟ» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Δύο νέα έργα ενισχύουν την ασφαλή επικοινωνία των ανθρώπων και ικανοποιούν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Τα έργα 

O  «Κατεπείγουσες εργασίες επισκευής της γέφυρας του Μέγα ποταμού»: αφορά στην αποκατάσταση της πρόσβασης του βόρειου ακρόβαθρου της γέφυρας. Κατασκευάζονται μεταβατικά έργα όπισθεν του βόρειου ακρόβαθρου, δηλαδή κατασκευάζεται δοκός έδρασης, τοποθετούνται δύο πλάκες πρόσβασης και κατασκευάζονται τοίχοι αντιστήριξης.

O  «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης της κυκλοφορίας στο δρόμο Καρδιτσομάγουλα – Αγία Τριάδα»: αφορά σε εργασίες οδοποιίας στο οδικός τμήμα από Καρδιτσομάγουλα έως Αγία Τριάδα. Όπως εργασίες καθαρισμού ρείθρων – ερεισμάτων και τάφρων, στρώση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους, ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας και διαγράμμιση οδοστρώματος.