Στα έργα οδικής ασφάλειας που υλοποιεί η Περιφέρεια στην Ελασσόνα ο Κώστας ΑγοραστόςΤο έργο της ανακατασκευή της οδού που συνδέει την Ελασσόνα με την Τσαριτσάνη συνολικού (Ομαδικός Αμπελώνος) επισκέφτηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Ο Περιφερειάρχης συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Ελασσόνας Νίκο Γάτσα και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Δημοσίων Έργων Στέλιο Δημότσιο ενημερώθηκε για τις εργασίες που εξελίσσονται καθώς έχει ολοκληρωθεί η ασφαλτόστρωση της οδού ενώ τις επόμενες μέρες τοποθετούνται νέες πινακίδες σήμανσης  και ολοκληρώνεται η διαγράμμιση της οδού. Το έργο εντάσσεται στις παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού σε στοχευμένες θέσεις  εντός  οδικού δικτύου  αρμοδιότητας συντήρησης της Περιφέρειας, στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο του Δήμου Ελασσόνας.  

«Σε συνεργασία με το Δήμαρχο Ελασσόνας Νίκο Γάτσα, και τις τεχνικές μας υπηρεσίες, ολοκληρώνουμε της εργασίες βελτίωσης ενός σημαντικού τμήματος   του επαρχιακού δικτύου της Ελασσόνας« δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Τα δημόσια έργα είναι μια διαρκής μάχη δυσκολιών. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας  με σχέδιο και προγραμματισμό βελτιώνει την καθημερινότητα των ανθρώπων της παραγωγής και όχι μόνο, καθώς τους εξασφαλίζει την ασφαλή πρόσβαση στους χώρους εργασίας τους και συνεπώς την ασφάλεια στις μεταφορές των εμπορευμάτων τους» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Εργασίες

Οι εργασίες που  ξεκινούν περιλαμβάνουν:

- Γενικές εκσκαφές, διάνοιξη τάφρων, άρση καταπτώσεων.

- Καθαρισμό και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, απομάκρυνση φερτών που εμποδίζουν την απορροή, απομάκρυνση βλάστησης.

- Καθορισμό ρεμάτων σε θέσεις συμβολής με οδούς.

- Ενίσχυση πρανών οδού με επιχώματα – λιθορριπή σε θέσεις καθιζήσεων, διάστρωση επιχωμάτων σε αγροτικές – δημοτικές οδούς.

- Καθαρισμό υπαρχόντων τεχνικών, ενίσχυση και επισκευή φρεατίων και τεχνικών εισόδου και εξόδου.

- Κατασκευή σωληνωτών διαφόρων διατομών εγκάρσια και κατά μήκος της οδού για την παροχέτευση ομβρίων και την αποκατάσταση παρόδιων προσβάσεων.

- Επέκταση κιβωτοειδών οχετών.

-Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου, ραμπών πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες, ιρλανδικών διαβάσεων

- Εξυγίανση - αποκατάσταση οδοστρωμάτων, βελτίωση προσβασιμότητας και ποιότητας κύλισης με κατασκευή και ενίσχυση - συμπλήρωση υφιστάμενης οδοστρωσίας

- Εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών στρώσεων σε σημεία που εμφανίζονται έντονες ρηγματώσεις - καθιζήσεις.

- Εργασίες αποκατάστασης -βελτίωσης -συμπλήρωσης οριζόντιας και κατακόρυφη σήμανσης καθώς και στηθαίων ασφαλείας με βάση τα χαρακτηριστικά των οδών.

Τα  σημεία παρέμβασης

-Εθνική Οδός 3, τμήμα από Ελασσόνα (θέση Ι.Κ. με Επαρχιακή Οδό Ελασσόνας- Τσαριτσάνης) - οδικό τμήμα νέας χάραξης μέσω Μελούνας - όρια Δήμου Ελασσόνας (8χλμ)

-Εθνική Οδός 3, τμήμα από Ελασσόνα (τέλος κατοικημένης περιοχής) – Μεσοχώρι – Δαμάσι – όρια Δήμου Ελασσόνας (27χλμ)

-Εθνική Οδός 3, τμήμα από Ελασσόνα (τέλος κατοικημένης περιοχής) - όρια Νομών Λάρισας και Κοζάνης (31χλμ)

-Εθνική Οδός 13, τμήμα από Ελασσόνα (τέλος κατοικημένης περιοχής) - όρια Νομών Λάρισας και Κατερίνης (24χλμ)

-Εθνική Οδός 26, τμήμα από Ελασσόνα (τέλος κατοικημένης περιοχής) - όρια Νομών Λάρισας και Γρεβενών (32χλμ)

-Επαρχιακό – Δημοτικό Δίκτυο

-Κυκλικός Κόμβος στη συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου – Μητροπολίτη Ιακώβου Κεντρική Γέφυρα Ελασσόνας ( ΑΒ Βασιλόπουλος).


Όλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr