Στέλλα Μπίζιου: "Το κτηματολόγιο μοχλός ανάπτυξης για τη χώρα"


«Προχωρούμε άμεσα στην απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών του Εθνικού Κτηματολογίου και αναβαθμίζουμε τις παρεχόμενες στους πολίτες υπηρεσίες», δήλωσε η βουλευτής Λάρισας της ΝΔ κα Στέλλα Μπίζιου τοποθετούμενη επί του συζητηθένττος χθες στην Ολομέλεια της Βουλής σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης».

Η κτηματογράφηση θα ολοκληρώνεται πριν από την έκδοση των αποφάσεων των Επιτροπών Υποθέσεων Κτηματογράφησης. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μόνο το 2% του συνόλου των ακινήτων γίνεται αντικείμενο αμφισβήτησης. Με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, για να λειτουργήσει το Κτηματολόγιο πρέπει να έχουν εκδικαστεί όλες οι αιτήσεις, με αποτέλεσμα το 2% να κρατά όμηρο το 98%.Στο κτηματολογικό φύλλο κάθε ακινήτου θα σημειώνονται πλέον όλες οι εκκρεμότητες ως προς τα δικαιώματα.

Το Γραφείο Κτηματογράφησης θα διορθώνει όσα (πρόδηλα ή μη) σφάλματα μπορεί και θα αναμορφώνει τους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα. Στη συνέχεια, για όσες υποθέσεις προκύπτει αμφισβήτηση ως προς την ύπαρξη δικαιωμάτων ιδιωτών θα συντάσσεται έκθεση και αυτές θα διαβιβάζονται στις επιτροπές επίλυσης υποθέσεων κτηματογράφησης.

Η διαδικασία διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη» αλλάζει. Το Ελληνικό Δημόσιο έχει την υποχρέωση να προβάλλει αντιρρήσεις εντός εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της αίτησης και αν δεν το πράξει δημιουργείται τεκμήριο συναίνεσης.

Εισάγεται η δυνατότητα διόρθωσης ανακριβειών των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Πλέον, οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να λύνουν τη διαφορά συμβιβαστικά γλιτώνοντας χρόνο και χρήμα. 

Προβλέπεται ο θεσμός του Κτηματολογικού Εφέτη, εξειδικευμένου δηλαδή δικαστή, που θα κρίνει σε δεύτερο βαθμό τις υποθέσεις. Επιπλέον προβλέπεται η επιμόρφωση των δικαστών όλων των βαθμών με την διενέργεια σχετικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Προβλέπεται η συγκρότηση τριμελών επιτροπών στις οποίες οι πολίτες θα μπορούν, εάν το επιθυμούν, να προσφεύγουν όταν ο Προϊστάμενος ενός Κτηματολογικού Γραφείου αρνείται την καταχώριση μιας πράξης ή απορρίπτει αδικαιολόγητα μια αίτηση διόρθωσης, χωρίς όμως να στερούνται την δυνατότητα προσφυγής στον δικαστή.

Δημιουργείται ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτου, που απλοποιεί τις διαδικασίες σε μια αγοραπωλησία, μέσα από την ψηφιοποίηση περισσότερων από 17 πιστοποιητικών που μέχρι σήμερα αναζητούνται σε έντυπη μορφή από μια σειρά υπηρεσιών. Οι πολίτες και οι επαγγελματίες θα έχουν αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου στην περιοχή τους πρόσβαση, δωρεάν και εξ αποστάσεως, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κτηματολογίου και θα μπορούν να λαμβάνουν ηλεκτρονικά όποιο πιστοποιητικό χρειάζονται.

Συνεπώς, τόνισε η κα Μπίζιου:

  • Επιταχύνουμε κατά περίπου δύο χρόνια τη λειτουργία του Κτηματολογίου

  • Απλουστεύουμε τις διαδικασίες και καθιστούμε τις υπηρεσίες του κτηματολογίου πιο φιλικές προς τον πολίτη

  • Δημιουργούμε αίσθημα προστασίας και ασφάλειας στις συναλλαγές ακινήτων

  • Μετατρέπουμε το κτηματολόγιο σε μοχλό ανάπτυξηςΌλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr