Καθαρισμός ποταμών σε Παλαμά, Καρδίτσα, Μουζάκι και Σοφάδες από την Περιφέρεια Θεσσαλίας


Αναδείχτηκε ανάδοχος και υπογράφεται η σύμβαση του έργου «Καθαρισμοί ποταμών και συλλεκτήρων Π.Ε. Καρδίτσας»,  συνολικού προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας.

«Σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες υλοποιούμε ένα ακόμη αντιπλημμυρικό έργο σε  περιοχές της Π.Ε. Καρδίτσας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Επενδύουμε στην πρόληψη και με σύμμαχο τη φύση και τις φυσικές διεργασίες παρεμβαίνουμε με σκοπό την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων. Παράλληλα τα έργα δημιουργούν μόχλευση στην τοπική πραγματική οικονομία και συντηρούν θέσεις εργασίας» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Παρεμβάσεις σε 4 Δήμους

Αντικείμενο  του έργου είναι ο καθαρισμός ποταμών και συλλεκτήρων και η αποκατάσταση αντιπλημμυρικών έργων για την περίοδο 2020-2021 σε δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε Παλαμά, Καρδίτσα, Μουζάκι και Σοφάδες.

Το πρόγραμμα καθαρισμού περιλαμβάνει εργασίες απομάκρυνσης φερτών, κλαδιών και διαφόρων προσχώσεων καθώς και άλλες εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων και αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στο παραπάνω δίκτυο.