Συνεχίζεται η καταγραφή εγκαταλελειμμένων οχημάτων στο Δήμο ΕλασσόναςΘΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ 45 ΗΜΕΡΩΝ

Ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα και θα συνεχιστεί με αμείωτους ρυθμούς ο εντοπισμός και η καταγραφή των εγκαταταλελειμμένων οχημάτων σε κοινότητες του Δήμου Ελασσόνας, από ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης σε συνεργαία με τους κατά τόπους προέδρους κοινοτήτων.

Ο Δήμος Ελασσόνας σε μία προσπάθεια αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος και αποσυμφόρησης των δημοτικών οδών από οχήματα που αποτελούν εστίας μόλυνσης και αιτία πρόκλησης ατυχημάτων, εντοπίζει, καταγράφει, επικολλά ειδικό αυτοκόλλητο και μετά την πάροδο 45 ημερών περισυλλέγει και απομακρύνει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα από τους οικισμούς του δήμου.

Η διαδικασία συλλογής ενός εγκαταλελειμμένου οχήματος (βάσει του Π.Δ. 116/2004) έχει ως εξής:
- Εντοπισμός και καταγραφή του εγκαταλελειμμένου οχήματος από την αρμόδια υπηρεσία με τοποθέτηση σε αυτό αυτοκόλλητης ειδοποίησης απομάκρυνσης.
- Απομάκρυνση του οχήματος, εφόσον αυτό δεν φέρει πινακίδες, μετά την πάροδο 45 ημερών, ενώ όταν φέρει πινακίδες αλλά δεν έχει επικολλημένο σήμα τελών κυκλοφορίας, απομακρύνεται μετά την πάροδο 90 ημερών.
- Μεταφορά αυτού στα Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής, ώστε να αποσταλεί προς ανακύκλωση.

Οι δημότες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν οι ίδιοι τα αυτοκίνητά τους προς ανακύκλωση, στις αδειοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης οχημάτων που αναγράφονται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΔΟΕ http://www.edoe.gr/

Μετά την παρέλευση 45 ημερών από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου εγγράφου, εάν το όχημα δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του, περιέχεται στην κατοχή του Δήμου και μεταφέρεται σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΤΚΖ ("όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του"). Το όχημα παραμένει στο σημείο συλλογής για 10 ημέρες από την ημέρα περισυλλογής του. Εάν μέσα στο διάστημα αυτό το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε αυτόν. Εάν το όχημα δεν αναζητηθεί, τότε προωθείται προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και διάθεση, όπως προβλέπεται για τα ΟΤΚΖ.

Καλούνται οι ιδιοκτήτες των οχημάτων να συμβάλουν στην απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, αποσύροντας οι ίδιοι τα οχήματά τους ή ενημερώνοντας το Δήμο στο τηλέφωνο 2493024900, Δευτέρα - Παρασκευή 07:00-12:30.


Όλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr