Το δρόμο προς Γιαννουσέικα και Καροπλέσι αποκαθιστά η Περιφέρεια Θεσσαλίας


Ξεκινά από την Περιφέρεια Θεσσαλίας το έργο της αποκατάστασης του δρόμου από τη διασταύρωση στον Αυχένα Ιτάμου προς τους οικισμούς Γιαννουσέικα και Καροπλέσι της Π.Ε. Καρδίτσας. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου προϋπολογισμού 110.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 «Πρόκειται για ένα έργο ουσίας που διασφαλίζει την ασφαλή προσβασιμότητα  προς τους ορεινούς οικισμούς Γιαννουσέικα και Καροπλέσι της Δημοτικής Ενότητας Ιτάμου του Δήμου Καρδίτσας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Ήδη η Περιφέρεια Θεσσαλίας με έργα άνω των 15 εκατ. ευρώ έχει ολοκληρώσει την αποκατάσταση των προσβάσεων σε σημεία του οδικού δικτύου της Π.Ε. Καρδίτσας που υπέστησαν ζημιές από τον Ιανό ενώ συνεχίζει τις απαραίτητες εργασίες καθαρισμού των υδατορεμάτων» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες:

- Άρση καταπτώσεων γαιωδών πρανών.

- Εργασίες εκσκαφών ώστε να αποκατασταθούν τα πρανή των ορυγμάτων και να μπορέσει να γίνει μετατόπιση του άξονα της οδού προς τα ορύγματα προκειμένου να υπάρξει πιο σταθερό υπόβαθρο.

- Κατασκευή επιχωμάτων μεταβλητού πάχους με επίλεκτα υλικά κατηγορίας Ε4, στα τμήματα μετατόπισης της οδού, ώστε να αποκτηθούν οι απαραίτητες κατά μήκος κλίσεις και επικλήσεις.

- Κατασκευή νέων σωληνωτών οχετών για την ομαλή απορροή των υδάτων.