Δύο νέες γέφυρες στη Λίμνη Πλαστήρα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας


Με δύο μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 374.000 ευρώ, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ωριμάζει και δρομολογεί τις διαδικασίες για την κατασκευή νέων γεφυρών στην Τοπική Κοινότητα Φυλακτής και στον ποταμό Καριτσιώτη, στη Λίμνη Πλαστήρα.

«Με σχέδιο και προγραμματισμό, εκπονούμε τις μελέτες που οδηγούν στην κατασκευή δύο νέων γεφυρών, στα ορεινά της Λίμνης Πλαστήρα, για την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών που καταστράφηκαν από τη θεομηνία του  Ιανού» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Σε συνεργασία με τους Αντιπεριφερειάρχες, τους περιφερειακούς συμβούλους και τις τεχνικές μας υπηρεσίες, προχωράμε τις διαδικασίες ώστε να  είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε τα έργα κατασκευής. Δεν αφήνουμε κανέναν να ξεχαστεί. Είμαστε παρόντες από την πρώτη στιγμή, με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση. Στηρίζουμε με όλα τα μέσα που διαθέτουμε τους ανθρώπους και τις ανάγκες τους» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.


Οι δύο μελέτες

H μελέτη Γέφυρας στην Τ.Κ. Φυλακτής Λίμνης Πλαστήρα, αφορά στα απαιτούμενα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, οριοθέτησης σε μήκος περίπου 500 μ., γεφύρωσης και τοπικής διευθέτησης του Ρέματος «Μεγάλο Ποτάμι» της Τ.Κ. Φυλακτής σε μήκος περίπου 100 μ.

H μελέτη  Γέφυρας στον ποταμό Καριτσιώτη Λίμνης Πλαστήρα αφορά στα απαιτούμενα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, οριοθέτησης σε μήκος περίπου 500 μ., γεφύρωσης και τοπικής διευθέτησης του Ρέματος Καριτσιώτη σε μήκος περίπου 100 μ.

Συγκεκριμένα στο αντικείμενο των δύο μελετών περιλαμβάνονται:

- Η οριοθέτηση για μήκος περίπου 0.5 χλμ και η διευθέτηση των ποταμών  όπου απαιτείται με ήπιες μεθόδους (βελτίωσης πρανών, αναχωμάτων) έως και επενδύσεων.

- Τοπογραφικές εργασίες που περιλαμβάνουν αποτυπώσεις ζωνών κατά μήκος των προτεινόμενων προς διευθέτηση τμημάτων των ρεμάτων με κτηματογράφηση εμφανών ορίων, αποτύπωση υφιστάμενων τεχνικών (αποτύπωση της υφιστάμενης γέφυρας) και κτηματολόγιο όπου απαιτείται για τις εκτάσεις εντός των προτεινόμενων ζωνών οριοθέτησης

-Γεωτεχνική έρευνα καθώς και γεωτεχνική μελέτη των υφιστάμενων και των προτεινόμενων έργων

- Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (σύνταξη ΜΠΕ και ΜΕΟΑ)

- Μελέτη νέας Γέφυρας προς αντικατάσταση των υφιστάμενων  με ασφαλές μόνιμο τεχνικό έργο

- Μελέτη αλλαγής της χάραξης της οδού στην περιοχή των γεφυρών καθώς και μελέτη σήμανσης-ασφάλισης

- Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ για τα προτεινόμενα έργα Διευθέτησης