Δήμος Λαρισαιων: Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου για θάνατο πρώην συμβούλου Ν. Παπαιώαννου


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων για την απώλεια

του πρώην συμβούλου Νίκου Παπαϊωάννου


Ψήφισμα για τον θάνατο του αρχιτέκτοντα και πρώην δημοτικού συμβούλου του Δήμου Λαρισαίων κ. Νιοκυ Παπαιωάνου, εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, το οποίο συνήλθε σήμερα εκτάκτως και σε δια περιφοράς συνεδρίαση.

Στο ψήφισμα αναφέρονται τα εξής:  

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε έκτακτα σε δια περιφοράς συνεδρίαση την 12η Ιουλίου 2021, ύστερα από την αναγγελία του θανάτου του Νικολάου Παπαϊωάννου, πρώην Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Λαρισαίων και αφού έλαβε υπόψη: 

  1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  2. Τη με αριθμ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ. 


ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  1. Να εκφράσει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος. 

  2. Να δημοσιευθεί το παρόν.Όλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr