Ανακοίνωση του Δήμου Λαρισαίων για την νόμιμη έκδοση πιστοποιητικών θανάτου«Οι γιατροί οφείλουν να προσκομίζουν στο Ληξιαρχείο δείγμα της υπογραφής τους»

Κάλεσμα στους γιατρούς της Λάρισας να προσκομίσουν στο Ληξιαρχείο του Δήμου Λαρισαίων δείγμα της υπογραφής τους προς διαπίστωσης του γνησίου της σε πιστοποιητικά θανάτου, απευθύνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. 

Η υποχρέωση των γιατρών προκύπτει από νόμο 344/1976, ενώ σε σχετικό ερώτημα των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων (τμήμα Ληξιαρχείου) προς το Υπουργείο Εσωτερικών, τονίζονται τα εξής: 
Από τις διατάξεις του νόμου προκύπτει ότι το γνήσιο της υπογραφής των ιατρών οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε μία ληξιαρχική περιφέρεια, όπως στην περίπτωση του Δήμου Λαρισαίων, δεν γίνεται από τη διεύθυνση του οικείου νοσηλευτικού ιδρύματος που συνέβη ο θάνατος ούτε από το Αστυνομικό Τμήμα, ούτε από τον ιατρικό σύλλογο, επειδή δείγμα υπογραφής τους οφείλουν να έχουν οι ληξίαρχοι στο αρχείο τους, εντός μηνός από την εγκατάστασή τους στην ληξιαρχική περιφέρεια  και είναι σε θέση οποιαδήποτε στιγμή να πιστοποιήσουν την υπογραφή των εν λόγω.

Κατόπιν αυτών, οι υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων καλούν τους γιατρούς να προσκομίσουν δείγμα της  υπογραφής τους στο Ληξιαρχείο του Δήμου, προκειμένου να γίνονται δεκτά τα ιατρικά πιστοποιητικά θανάτου. Όλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr