Δημος Λαρισαίων: Ετοιμο το Φθινόπωρο το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων


  • Υπεγράφη η σχετική σύμβαση από τον Δήμαρχο Απ. Καλογιάννη 

  • Η μελέτη θα καταδείξει σημεία φόρτισης σε όλη την έκταση του Δήμου, με χωροθέτηση ενός σημείο ανά 1000 κατοίκους

  • Μια ακόμα δράση του Δ. Λαρισαίων στην κατεύθυνση ενός  «Πράσινου Δήμου»


Ένα ακόμα βήμα στην κατεύθυνση των μεγάλων αλλαγών στην Λάρισα, προωθεί ο Δήμος Λαρισαίων. Πρόκειται για την υλοποίηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ), στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης της ηλεκτροκίνησης που υλοποιείται κεντρικά και αφορά συνολικά και την Αυτοδιοίκηση.  

Η σχετική σύμβαση για την εκπόνηση του σχεδίου υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Λαρισαίων Απ. Καλογιάννη και τον εκπρόσωπο της εταιρείας «DBC». Η χρηματοδότηση της μελέτης γίνεται από το «Πράσινο Ταμείο» και το κόστος της ανέρχεται στις 75 χλδ ευρώ με ΦΠΑ.


Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει το «Πράσινο Ταμείο», στόχος της μελέτης είναι η χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών οχημάτων εντός των Δήμου, σε  χώρους στάσης και στάθμευσης, καθώς και σε ελεγχόμενους από τους δήμους χώρους στάθμευσης κ.α. ώστε να προβλέπεται υποχρεωτικά η χωροθέτηση ενός (1) κατ’ ελάχιστον σημείου επαναφόρτισης Η/Ο ανά χιλίους (1.000) κατοίκους του δήμου. Η εκπόνηση της μελέτης, που θα έχει ολοκληρωθεί το Φθινόπωρο, θα λαμβάνει υπόψη και τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται στην Λάρισα με την υλοποίηση του ΣΒΑΚ. 

Για το λόγο αυτό, πριν την υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε σύσκεψη  με τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου, όπου τέθηκαν και συζητήθηκαν όλοι οι παράμετροι που πρέπει να περιληφθούν στην μελέτη.


Η εκπόνηση της μελέτης για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην κατεύθυνση της εξέλιξης της Λάρισας σε ένα «Πράσινο Δήμο», μετά την παρουσίαση του στρατηγικού σχεδιασμού για τα ενεργειακά ζητήματα και την ίδρυση της ενεργειακής κοινότητας, την αντικατάσταση του οδοφωτισμού, την υλοποίηση των έργων του ΣΒΑΚ και το σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα που αφήνουν στην πόλη κ.α. 

Στην υπογραφή της σύμβασης παρόντες ήταν επίσης ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Εργων Γ. Σούλτης, ο αν. προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Θαν. Πατσούρας και τα στελέχη του τμήματος Η/Μ της ίδιας υπηρεσίας κα. Β. Μπουμπίτσα και Ηλ. Πνευματικός. Όλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr