Έργα οδικής ασφάλειας στο οδικό κύκλωμα της λίμνης Πλαστήρα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας


Ξεκινούν παρεμβάσεις για τη βελτίωση της  ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας σε περιοχές της λίμνης Πλαστήρα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό κύκλωμα Λίμνης Πλαστήρα» συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Ένα ακόμη έργο χρήσιμο και αναγκαίο, που ενισχύει την ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων και την ομαλή διακίνηση των εμπορευμάτων οδεύει προς υλοποίηση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Σε συνεργασία με τις τεχνικές μας υπηρεσίες, παρεμβαίνουμε σε σημεία του οδικού δικτύου της λίμνης Πλαστήρα  όπου σημειώθηκαν ζημιές για να δώσουμε λύσεις. Παράλληλα,  με τα έργα συντηρούμε και δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας και τονώνουμε την τοπική, πραγματική  οικονομία» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία Ιανός στο οδικό κύκλωμα της λίμνης Πλαστήρα οι οποίες πρόκειται να αντιμετωπιστούν με την κατασκευή τεχνικών, όπως είναι οι  τοίχοι αντιστήριξης, οι επενδεδυμένες τάφροι, οι σωληνωτοί οχετοί και τα φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων. Επίσης σε συγκεκριμένες θέσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν ασφαλτικές εργασίες για την βελτίωση του οδικού δικτύου.