Ιδρύεται σύγχρονο κέντρο επιμόρφωσης στο Πνευματικό Κέντρο ΕλασσόναςΤο «πράσινο φως» για τη δημιουργία σύγχρονου κέντρου επιμόρφωσης στο Δήμο Ελασσόνας έδωσε την περασμένη εβδομάδα το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας, με την απόφαση αξιοποίησης κτιριακού τμήματος του Πνευματικού Κέντρου Ελασσόνας ως οργανικού και πολυδύναμου σύγχρονου εκπαιδευτικού κέντρου ανάπτυξης νέων μαθησιακών περιβαλλόντων.

Η νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συμπληρώνει προηγούμενη απόφαση μεταστέγασης της κεντρικής δημοτικής βιβλιοθήκης στο κτιριακό συγκρότημα του Πνευματικού Κέντρου, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης αξιοποίησης των χώρων του Κέντρου για δραστηριότητες εκπαιδευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

Τη δημιουργία του νέου δημοτικού κέντρου επιμόρφωσης εισηγήθηκε στο Δ.Σ. η ειδική σύμβουλος δημάρχου κ. Αικ. Ρόκκου, σημειώνοντας ότι ο Δήμος Ελασσόνας επιχειρεί την ανάπτυξη και διεύρυνση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων των πολιτών της περιοχής με μία σειρά από ολιστικές και εκσυγχρονιστικές παρεμβάσεις, προκειμένου να ενισχύσει το ευρύτερο παραγωγικό και κοινωνικό υπόβαθρο με νέα περιβάλλοντα μάθησης. Τα νέα ευέλικτα περιβάλλοντα μάθησης και επιμόρφωσης αποσκοπούν στη δημιουργία νέων παραγωγικών ευκαιριών και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και εργασιακών προκλήσεων, δίνοντας τη δυνατότητα του εμπλουτισμού γνώσεων, πληροφοριών και ιδεών, της ενδυνάμωσης της σχέσης της εκπαιδευτικής κοινότητας με την κοινότητα των εκπαιδευομένων, την υποστήριξη και την ανάδειξη όλων των παραπάνω στοιχείων, μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας και των καινοτόμων πρακτικών. 

«Σε αυτό το πλαίσιο, συνέχισε η κ. Ρόκκου, προτείνουμε τη δημιουργία νέων περιβαλλόντων μάθησης με την αξιοποίηση των χώρων του Πνευματικού Κέντρου Ελασσόνας, καθώς μέσω της συγκεκριμένης κτιριακής υποδομής, πληρούνται σημαντικά κριτήρια, τα οποία δεν ικανοποιούν μόνο βασικούς εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς, παραγωγικούς, ερευνητικούς, συμμετοχικούς στόχους της παρέμβασης, αλλά επιτρέπουν την άμεση λειτουργία του κέντρου και την  περαιτέρω προσαρμογή του στα σύγχρονα δεδομένα, καθώς:
α) έχει πολυδύναμο χαρακτήρα με νέες επιμορφωτικές και πιστοποιημένες δυνατότητες,
β) διέπεται από τις αξίες της εξωστρέφειας, της παραγωγικότητας και της διατοπικότητας και στοχεύει στην ενίσχυσή τους,
γ) εξυπηρετεί τον αρχικό πνευματικό και αναπτυξιακό σκοπό της λειτουργίας του συγκροτήματος,
δ) είναι συμβατή με την κεντρικότητα, την ευχερή προσβασιμότητα και την πολυλειτουργικότητα της κτιριακής χρήσης,
ε) επιτρέπει τη διασυνδεσιμότητα και διάχυση των εκπαιδευτικών λειτουργιών με έτερες, συμπληρωματικές και αναπτυξιακές λειτουργίες προς κάθε αξιοποιήσιμη κατεύθυνση εντός και εκτός των ορίων του Δήμου,
στ) είναι εφικτή και άμεσα υλοποίησιμη σε συνάρτηση με τον χρόνο και τα κόστη,
ζ) είναι πολιτοκεντρική, συμμετοχική και κοινωνικά προσανατολισμένη,
η) διεκδικεί τη διαχρονική ανάγκη θεμελίωσης ενός οργανικού, σύγχρονου εκπαιδευτικού κέντρου, το οποίο εκλείπει από τον Δήμο,
θ) και κυρίως, ικανοποιεί το πάγιο και διαχρονικό αίτημα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε παραγωγικούς τομείς της τοπικής οικονομίας, θέτοντας στο επίκεντρο την παροχή γνώσης σε αγροτοδιατροφικές, κτηνοτροφικές και γαλακτοκομικές δραστηριότητες, καθώς οι συγκεκριμένοι τομείς συνθέτουν τον κύριο πλουτοπαραγωγικό πυλώνα της περιοχής.
Βάσει των ανωτέρω, η νέα προτεινόμενη παρέμβαση θα αποτελέσει μία ακόμη θεμέλια και καίρια πρωτοβουλία για την ενίσχυση της Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Ελασσόνας».

Με την ευκαιρία της έγκρισης της δημιουργίας κέντρου επιμόρφωσης ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας δήλωσε: «Το νέο κέντρο επιμόρφωσης θα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες στους νέους να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους με πανεπιστημιακά και άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια, θα υλοποιεί προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης για ενήλικες και θα εξυπηρετεί τη φιλοξενία συνεδριακών και εκπαιδευτικών δράσεων από σχολές και ινστιτούτα όλης της χώρας. Με σχέδιο και με επιμονή κάνουμε τα πρώτα καθοριστικά βήματα για την ανάπτυξη μίας στέρεης εκπαιδευτικής πολιτικής στο δήμο μας, με ρεαλισμό και σοβαρή προοπτική».


Όλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr