Απολογιστικό δελτίο τύπου για το διαδικτυακό σεμινάριο από τον ΣΘΕΒ σε συνεργασία με την Deloitte Academy: «Ενδοομιλική τιμολόγηση»


Ενδοομιλική τιμολόγηση από τον ΣΘΕΒ και την Deloitte Academy 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για στελέχη επιχειρήσεων 

 

Ο ΣΘΕΒ σε συνεργασία με την Deloitte Academy πραγματοποίησε διαδικτυακό σεμινάριο την Τετάρτη 23 & Πέμπτη 24 Ιουνίου με θέμα: «Ενδοομιλική τιμολόγηση».

Το σεμινάριο ενδοομιλικής τιμολόγησης είχε ως στόχο την ανάπτυξη της θεμελιώδους γνώσης των επαγγελματιών λογιστικής, οικονομικών σχετικά με τις βασικές αρχές της ενδοομιλικής τιμολόγησης. 

Πιο συγκεκριμένα, οι εισηγητές του σεμιναρίου κ. Νικολέττα Κωνσταντοπούλου, Tax Manager, Transfer Pricing, στέλεχος της Deloitte και κ.  Ηλίας Παρασκευόπουλος, Tax Manager, Transfer Pricing επίσης στέλεχος της Deloitte αναφέρθηκαν στις βασικές αρχές της ενδοομιλικής τιμολόγησης, στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο περί ενδοομιλικών συναλλαγών, στις μεθόδους τεκμηρίωσης και τον τρόπο εφαρμογής τους και παρουσίασαν πρακτικά παραδείγματα.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν διευθυντές λογιστηρίων αλλά και στελέχη των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονταν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις πάνω σε έννοιες και προσεγγίσεις της ενδοομιλικής τιμολόγησης.

Ο ΣΘΕΒ και η Deloitte Academy έχουν προγραμματίσει σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επιχειρήσεων.