Ανανεώνονται, με 50.000 ευρώ, οι στάσεις λεωφορείων στο Δήμο Ελασσόνα


Αλλαγές θα έχουμε στα στέγαστρα λεωφορείων στην πόλη της Ελασσόνας. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Γάτσας, διακηρύσσει Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό μεσφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων λεωφορείων Δήμου Ελασσόνας, ποσού 50.489,08€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερης).

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Δευτέρα 13-09-2021 και ώρα από 10.00 πμ, στα γραφεία του Δήμου Ελασσόνας στην οδό 6ης Οκτωβρίου 57, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Στην περίπτωση όπου ο Διαγωνισμός κριθεί άγονος ή αναβληθεί για οποιοδήποτε λόγο, τότε θα επαναληφθεί την Δευτέρα 20 -09 -2021, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο χωρίς να προηγηθεί νέα δημοσίευση.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ελασσόνας, οδός 6ης Οκτωβρίου 57 στην κ. Ζήση Δήμητρα – 2493 350 208, Γραφείο Προμηθειών. Η παρούσα και η αναλυτική διακήρυξη διατίθενται δωρεάν στο «ΚΗΜΔΗΣ» με ΑΔΑΜ: 21PROC009090943 και στο site του Δήμου : www.dimoselassonas.gr

Στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ

Να σημειωθεί πως η πράξη αυτή εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του υπουργείου Εσωτερικών από τις 23 Απριλίου. Ο φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Ελασσόνας και η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 ευρώ, ενώ το ποσό των 489,08 € θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.

Το συγκεκριμένο έργο σκοπό έχει την προμήθεια και εγκατάσταση 14 στεγάστρων στάσεων, για την εξυπηρέτηση των επιβατών των υπεραστικών λεωφορείων του δήμου Ελασσόνας, αποσκοπώντας στην ασφαλή κατά το δυνατόν μετακίνηση των επιβατών και στην προστασία τους από τις επικρατούσες κάθε φορά καιρικές συνθήκες.

Τα στέγαστρα

Στέγαστρα στάσης Λεωφορείου Τύπου Α θα τοποθετηθούν στις Κοινότητες:

Αζώρου, Γαλανόβρυσης, Καλυβίων

Περιγραφή στάσης: Φωτοβολταϊκό, ενεργειακά αυτόνομο, φωτισμός led, φόρτιση smart συσκευών, ηλεκτρονική πινακίδα μεταβλητών μηνυμάτων led, ασύρματος εξοπλισμός δικτύου wi-fi

Στέγαστρα στάσης Λεωφορείου Τύπου Β θα τοποθετηθούν στις Κοινότητες: Βαλανίδας, Δολίχης, Δομενίκου, Ελασσόνας, Ευαγγελισμού, Καλλιθέας, Καρυάς, Κρανέας, Ολυμπιάδας, Πυθίου, Τσαριτσάνης

Περιγραφή στάσης: Φωτοβολταϊκό, ενεργειακά αυτόνομο, φωτισμός led, φόρτιση smart συσκευών.Όλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr