Πάει για σύμβαση η μελέτη του οδικού τμήματος από Συκούριο έως ΓυρτώνηΕγκρίθηκε και προχωρά σε υπογραφή σύμβασης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η μελέτη για τη βελτίωση του οδικού τμήματος από τον ισόπεδο κόμβο Συκουρίου έως τον ανισόπεδο κόμβο Γυρτώνης, στην παλιά εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, μετά τη διενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δικαιούχο και Φορέα υλοποίησης της Μελέτης και την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, διενεργήθηκε ο προβλεπόμενος έλεγχος που οδήγησε σε θετικό αποτέλεσμα και έγκριση της προώθησής της σε σύναψη Σύμβασης.

«Σε συνεργασία με τις τεχνικές μας υπηρεσίες, ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες και υπογράφεται το επόμενο διάστημα η σύμβαση της μελέτης  για την  αναβάθμιση των συνθηκών  οδικής ασφάλειας στην παλιά εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.  «Η  μελέτη, προϋπολογισμού 900.204,78  ευρώ, οδηγεί σε  έργο σύγχρονου οδικού  άξονα συνολικού μήκους   8 χλμ,  που επιλύει σημαντικά προβλήματα της περιοχής, με κυριότερο την ασφαλή διέλευση των βαρέων οχημάτων. Η  μείωση της χρονοαπόστασης, συνεπάγεται μείωση του κόστους μεταφοράς. Προβλέπεται  παράπλευρο δίκτυο  για την εξυπηρέτηση των παρόδιων παραγωγικών δραστηριοτήτων και  δύο νέοι κυκλικοί κόμβοι, προς Κουλούρι και Γυρτώνη.  Αξιοποιώντας όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτουμε σχεδιάζουμε σήμερα τη Θεσσαλία του αύριο» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και αφορά σε μελέτη ωρίμανσης οδικού έργου ενδοπεριφερειακής σύνδεσης και σύνδεσης με το διαπεριφερειακό δίκτυο για προετοιμασία έργου Περιόδου 2021-2027 και συγκεκριμένα:

Αφορά στην εκπόνηση συγκοινωνιακών μελετών σε στάδιο οριστικής καθώς και των αντίστοιχων υποστηρικτικών τους μελετών, για την βελτίωση του οδικού τμήματος από Ι/Κ Συκουρίου έως Α/Κ Γυρτώνης, μήκους 8,00χλμ. και χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων της ΠΕ Λάρισας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η διατομή του της κύριας αρτηρίας θα καλύπτει τις ανάγκες για την κατηγορία της οδού που είναι ΑΙΙ και εξασφαλίζει επιτρεπόμενες ταχύτητες μικρότερες ή ίσες των 90km/h και θα έχει σε δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση με διαχωρισμένες κατευθύνσεις.

Το αντικείμενο της μελέτης αποτελείται από τις εξής επιμέρους μελέτες:

(α) την Τοπογραφική Μελέτη που περιλαμβάνει την τοπογραφική αποτύπωση, την κτηματογράφιση και το κτηματολόγιο.
(β) την Μελέτη Συγκοινωνιακών έργων
(γ) την Μελέτη Υδραυλικών έργων
(δ) την μελέτη τεχνικών έργων
(ε) Τις Γεωλογικές και Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες
(στ) την Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη
(ζ) την μελέτη ΣΑΥ – ΦΑΥ
(η) την Περιβαλλοντική μελέτη

Η βελτίωση του υφιστάμενου τμήματος από τον Ι/Κ κόμβο Συκουρίου έως Α/Κ Γυρτώνης που αποτελεί εναλλακτική διαδρομή του αυτοκινητόδρομου της ΠΑΘΕ-Τεμπών χρήζει αναβάθμισης για λόγους οδικής ασφάλειας (υψηλός αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων) ενώ παράλληλα θα εξυπηρετήσει ταχύτερα και ασφαλέστερα τις τοπικού και υπερτοπικού ενδιαφέροντος κυκλοφοριακές ανάγκες της περιοχής.

Ο οδικός άξονας χαρακτηρίζεται: α) από υψηλό αριθμό καθημερινών μετακινήσεων οικιστών του Δήμου Λάρισας, β) από σημαντικό φόρτο οχημάτων από και προς Αθήνα/Θεσσαλονίκη με σημαντικό ποσοστό βαρέων και γ) από παρόδια δόμηση εγκαταστάσεων εμπορικού και βιοτεχνικού χαρακτήρα με πρόσβαση στην υφιστάμενη που επιβάλλει την κατασκευή παράπλευρης οδού.

Η υπάρχουσα κατάσταση της οδού δεν ανταποκρίνεται τόσο στους σημερινούς κυκλοφοριακούς φόρτους, όσο και στους νέους κανονισμούς περί μελετών οδοποιίας. Η ανάγκη συνεπώς επικαιροποίησης των χαρακτηριστικών της οδού είναι επιτακτική ώστε να βελτιωθεί η οδός.


Όλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr