Οι μετρήσεις του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στο Βόλο


Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος:

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού  που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια  pm 10 κατέγραψαν  στις 5 Αυγούστου μέσο όρο τιμών 60  μg/m3,  στις 6 Αυγούστου  μέσο όρο τιμών 48  μg/m3,  στις 7 Αυγούστου  μέσο όρο τιμών  27 μg/m3 και στις 8 Αυγούστου  μέσο όρο τιμών  21 μg/m3.

Τα pm 2,5 κατέγραψαν κατέγραψαν  στις 5 Αυγούστου μέσο όρο τιμών  25 μg/m3,  στις 6 Αυγούστου μέσο όρο τιμών  14 μg/m3, στις 7 Αυγούστου μέσο όρο τιμών  7 μg/m3 και στις 8 Αυγούστου μέσο όρο τιμών  12 μg/m3.

Σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία,  το όριο για τα pm 2,5  είναι  25 μg/m3 (μέση ετήσια τιμή).

Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr