Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας: Πρόσκληση Eκλογικής Γενικής Συνέλευσης


Το διοικητικό συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας με την από 19/8/2021 απόφασή του και ενόψει της επικείμενης λήξης της θητείας των οργάνων διοίκησης του ΕΣΛ, προχωρά στη σύγκληση Εκλογικής Συνέλευσης των μελών του συλλόγου, για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης (Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή) καθώς και για την ανάδειξη  αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας. 

Η Εκλογική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 6/9/2021 ή την Δευτέρα 13/9/2021 ή τελικώς (σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά τις δύο πρώτες συγκλήσεις) την Δευτέρα 20/9/2021 και ώρα 19:00, στην ισόγεια αίθουσα του Επιμελητηρίου Λάρισας (Παπακυριαζή 44). 

Οι αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν την επόμενη Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη μετά τη Εκλογική  Συνέλευση, ήτοι 7/9, 8/9 & 9/9/2021 ή 14/9, 15/9 & 16/9/2021 ή τελικώς Τρίτη 21/9/2021, Τετάρτη 22/9/2021 και Πέμπτη 23/9/2021.

Η ημερήσια διάταξη της Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης έχει ως εξής:

1) Εκλογή Προεδρείου Εκλογικής Συνέλευσης

2) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής  

Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη: Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας και αντιπροσώπων στην ΟΕΜΕΘ

Οι υποψηφιότητες, μεμονωμένες ή συνδυασμών, θα κατατίθενται, συμπληρωμένες, ιδιοχείρως στη γραμματεία του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας το αργότερο έως την Πέμπτη 2/9/2021 και ώρα 14:00.

Επισημαίνεται, ότι δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ( εκλέγειν και εκλέγεσθαι) έχουν όσα μέλη είναι ταμειακώς ενήμερα έως τις 31/12/2020.Όλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr