Το μήνυμα της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας για την εναρξη του σχολικού έτους 2021-22


Μήνυμα της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας 

Αγιασμός -Έναρξη σχολικού έτους 2021-22


Η έναρξη κάθε νέας σχολικής χρονιάς χαρακτηρίζεται πάντα από μια αισιόδοξη προοπτική για μία ακόμη εποικοδομητική χρονιά για τους εκπαιδευτικούς, για τους γονείς και για τους/τις μαθητές/τριες. 

Αποτελεί αφετηρία νέων στόχων, νέας προσπάθειας, νέων προσδοκιών και ελπίδας. Από το νέο σχολικό έτος 2021-22 εισάγονται -προς υλοποίηση- σημαντικές θεσμικές αλλαγές στον τομέα της λειτουργίας των σχολικών μονάδων και της οργάνωσης της σχολικής ζωής, στον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης, στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων και της σχολικής κοινότητας. 

Αγαπητοί-ες συνάδελφοι-ισσες,

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την αρχή της αποστολής μας, κατά τον Οδ. Ελύτη (2002:125):

«Κοίταξε! Και τα μάτια μου έριξαν την σπορά

γρηγορότερα τρέχοντας κι από βροχή

τα χιλιάδες απάτητα στρέμματα». 

Ο μεγάλος ποιητής τονίζει τον κόπο και το μεγαλείο του “Σπορέα”, ο οποίος ρίχνει τον σπόρο του σε έδαφος κάθε μορφής. Αυτή είναι και η αποστολή του εκπαιδευτικού. Να σπέρνει στα απάτητα χώματα της ψυχής των μαθητών-τριων του, τον άνθρωπο. 

Παράλληλα με το έργο αυτό, υπό τη σκιά της πανδημίας, η οποία εγείρει ανησυχία για την ομαλή ροή και εξέλιξή της, ανατίθεται στον θεσμό της Εκπαίδευσης ένας διευρυμένος κοινωνικός ρόλος, προστασίας της υγείας των μελών της και κοινωνικής ευθύνης. Η προσφορά σας αυτή δείχνει και πάλι το ηθικό σας ανάστημα. Σας βεβαιώνω ότι θα έχετε την αμέριστη στήριξή μας, καθώς εσείς κρατήσατε, με πολλαπλούς ρόλους, τη Δημόσιο Σχολείο όρθιο σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σ’ αυτό τον αγώνα της αναζήτησης των αξιών και της γνώσης αρωγοί και συμπαραστάτες είστε και εσείς, καθώς καλείστε ν’ αντιμετωπίσετε δυσκολίες και νέα δεδομένα. Η αλληλεγγύη και η συλλογικότητα θα φέρουν την επιτυχία σε κάθε πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας επ’ ωφελεία των μαθητών-τριών, ώστε να μπορούν τα παιδιά μας να ονειρεύονται και να ελπίζουν…

Αγαπητά μου παιδιά,

Η έναρξη του νέου σχολικού έτους σημαίνει για εσάς την απαρχή μίας νέας δημιουργικής πορείας και γοητευτικής διαδρομής! Ο χώρος του σχολείου αποτελεί εργαστήρι της μάθησης, της δημιουργικότητας, της ευγενούς άμιλλας, της συναλληλίας, της συνεργασίας και της συλλογικής ευθύνης.

Επιλογικά, εύχομαι σε όλους-ες «Καλή σχολική χρονιά», με υγεία και αισιοδοξία, θέληση ακατάβλητη και δύναμη, μπροστά στις νέες προκλήσεις του σύνθετου έργου των λειτουργών της εκπαίδευσης.Όλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr