Χρ. Τριαντόπουλος: Ολοκληρώνεται η επιχορήγηση επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν από τον «Ιανό» στα Φάρσαλα


Την Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 στον Δήμο Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.» (ΦΕΚ Β’ 4364/ 21.09.2021), βάσει της οποίας θα καταβληθεί στις πληγείσες από τον «Ιανό» επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις των εν λόγω περιοχών η επιχορήγηση που δικαιούνται για τις ζημιές που υπέστησαν λόγω της θεομηνίας. Υπενθυμίζεται ότι η επιχορήγηση ανέρχεται στο 55% της εκτιμηθείσας ζημιάς. Ειδικά για τον Δήμο Φαρσάλων, οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 933. 

Με αφορμή τη δημοσίευση της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, σχολίασε: «Με τη δημοσίευση της νέας υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό επιχορήγησης των πληγέντων από τον ‘Ιανό’ στον Δήμο Φαρσάλων, φτάνουμε στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας χορήγησης αποζημιώσεων στους δικαιούχους, έναν χρόνο μετά το χτύπημα της θεομηνίας. Πρόκειται για μία σημαντική επιτάχυνση των διαδικασιών, αν αναλογιστούμε ότι με το προηγούμενο καθεστώς χρειάζονταν δύο, τρία ή και παραπάνω χρόνια για να πληρωθούν οι πληγέντες, ενώ παράλληλα χορηγήθηκε προκαταβολή έναντι επιχορήγησης (ίση με το 20% της εκτιμηθείσας ζημιάς), για να φτάσουν ακόμα ταχύτερα κονδύλια στους επιχειρηματίες και τους αγρότες που τα είχαν ανάγκη για να ορθοποδήσουν. 

Επιπρόσθετα, ενώ στο παρελθόν η επιχορήγηση ανερχόταν στο 30% της εκτιμηθείσας ζημιάς, το εν λόγω ποσοστό αυξήθηκε σημαντικά, στο 55%, προκειμένου να υποστηριχθούν ουσιαστικά οι πληγέντες. Επισημαίνεται, δε, ότι καλύφθηκαν και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες μέχρι πρότινος δεν επιχορηγούνταν για ζημιές που δεν εντάσσονταν στο πλαίσιο των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

Στον Δήμο Φαρσάλων, 258 πληγείσες επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις (εκ των οποίων οι 183 είναι αγροτικές εκμεταλλεύσεις) έχουν ήδη λάβει προκαταβολή έναντι αποζημίωσης, συνολικού ύψους 280.485 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε συνολική εκτιμηθείσα ζημιά 1.402.425 ευρώ. Συνολικά, οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 933 (844 αγροτικές εκμεταλλεύσεις και 89 επιχειρήσεις) και ο προϋπολογισμός για την επιχορήγησή τους ανέρχεται σε 2.996.705 ευρώ, έναντι συνολικής εκτιμηθείσας ζημιάς 5.989.787 ευρώ.

Τις επόμενες ημέρες, ακολουθώντας την αποστολή από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και την εξέταση αυτών από το Υπουργείο Οικονομικών, θα προχωρήσουν οι σχετικές πληρωμές προς του δικαιούχους με εντατικούς ρυθμούς. Στόχος μας είναι εντός των επόμενων εβδομάδων σημαντικό μέρος των δικαιούχων να έχει λάβει το 55% της εκτιμηθείσας ζημίας. Συνεχίζουμε σε στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους».

Μετά την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης από το Υπουργείο Οικονομικών, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι πληγείσες επιχειρήσεις -όπου προβλέπεται- στην Περιφέρεια είναι:

(1) Υπεύθυνη Δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο υπογραφής ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021 που προκλήθηκαν από τις καταστροφές του «Ιανού» (εκδίδεται και ηλεκτρονικά από το www.gov.gr με κωδικούς TAXIS).

(2) Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή άλλως Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού συμβολαίου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής (η τελευταία εκδίδεται και ηλεκτρονικά από το www.gov.gr με κωδικούς TAXIS).

(3) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας τελευταίου τριμήνου.

(4) Γενικό Πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου.

(5) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας από το ΓΕΜΗ, τελευταίου τριμήνου.

(6) Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού της δικαιούχου επιχείρησης (IBAN), καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει.

(7) Ειδικά για την περίπτωση των ζημιών σε κτηριακές εγκαταστάσεις απαιτείται επιπλέον και η δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9.

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν -μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης από το Υπουργείο Οικονομικών- οι δικαιούχοι των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και δη κατά οι κύριο επάγγελμα αγρότες στην Περιφέρεια, όπως προβλέπεται από το σχετικό πλαίσιο και τις προβλέψεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι, τα  ανωτέρω και επιπλέον:

 (1) Αποδεικτικό υποβολής δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου με αριθμό πρωτοκόλλου που να περιλαμβάνει αναλυτικά:

  • Ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης/ Ενιαία αίτηση ενισχύσεων

  • Ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ

  • Κατάσταση ελέγχου αιτήσεων παραγωγών του έτους της θεομηνίας και του έτους της πληρωμής

(2) Ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΕΛΓΑ (εκδίδεται και ηλεκτρονικά από το www.gov.gr με κωδικούς TAXIS).

(3) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο δικαιούχος ήταν κατ’ επάγγελμα αγρότης κατά τη διάρκεια του φαινομένου (αναφέροντάς το και την ημερομηνία αυτού) και ότι διατηρεί μέχρι σήμερα την ιδιότητα αυτή.

 (4) Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ΥΠΑΑΤ αγρότης (εκδίδεται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://ift.tt/3u9u8Nf με κωδικούς TAXIS,  είτε από τα κατά τόπους τμήματα αγροτικής ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), σύμφωνα με τα φορολογικά στοιχεία του έτους που εκδηλώθηκε το φυσικό φαινόμενο και του έτους που γίνεται η πληρωμή, όπου αυτό είναι εφικτό.

(7) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας τελευταίου τριμήνου.

(8) Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού της δικαιούχου επιχείρησης (IBAN), καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει.

Τέλος, προς διευκόλυνση τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, για τους δικαιούχους που επιχορηγήθηκαν για ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις, η απαιτούμενη βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία βεβαιώνεται ότι «δεν έχει εγκριθεί στεγαστική συνδρομή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση το άρθρο 10 του ν. 2576/1998, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 και ισχύει, ούτε εκκρεμεί σε αυτήν σχετική αίτηση», θα λαμβάνεται ηλεκτρονικά από την Περιφέρεια, για όλους τους δικαιούχους, κατόπιν σχετικού αιτήματος της προς τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.Όλη η Ενημέρωση των Αγροτών - Κτηνοτρόφων στο www.AgroNEWS365.eu