Στέλλα Μπίζιου: "Το ΝΣΚ εκσυγχρονίζεται ώστε να είναι αποτελεσματικό μέσα στο σύγχρονο περιβάλλον των συνεχών προκλήσεων"


«Ο εκσυγχρονισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους μέσα από την αναμόρφωση της συγκρότησης και των αρμοδιοτήτων του θα συμβάλει στην ευελιξία, την επιτάχυνση και την απλούστευση των διαδικασιών, στην παροχή εξειδικευμένων και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους φορείς του Δημοσίου που εκπροσωπεί και συνεπώς στην γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης και στην εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων», δήλωσε η βουλευτής Λάρισας της ΝΔ κα Στέλλα Μπίζιου τοποθετούμενη επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του», το οποίο συζητήθηκε και υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής. 

«Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αποτελεί ενιαία, ανώτατη Αρχή του Κράτους με αποστολή του τη νομική υποστήριξη του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ανεξάρτητων Αρχών και των λοιπών φορέων, των οποίων διεξάγει τη νομική υπηρεσία. Στο σύγχρονο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου η αντιμετώπιση νέων προκλήσεων αποτελεί σταθερά της καθημερινότητας, το ΝΣΚ επιβάλλεται να οργανωθεί και στελεχωθεί με τρόπο που θα προωθεί την αποτελεσματική υπεράσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου, δικαστικά και εξωδικαστικά, και την υποστήριξη της διοίκησης με έγκυρες νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις.

Πέντε είναι οι βασικές προτεραιότητες του Οργανισμού, όπως ορίζονται μέσα από τις διατάξεις του νομοσχεδίου: 

α) Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΝΣΚ και η ηλεκτρονική λειτουργία του, που βρίσκεται σε αρμονία με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του υπόλοιπου δημόσιου τομέα και των δικαστηρίων,

β) η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός της δομής και της λειτουργίας του ΝΣΚ, με τη δημιουργία 8 θεματικών σχηματισμών για τον χειρισμό ομοειδών υποθέσεων και με έμφαση στην εξειδίκευση και στην οικονομία προσωπικού και μέσων, 

γ) η απλοποίηση των διαδικασιών του ΝΣΚ, η αποσυμφόρηση και η εξάλειψη γραφειοκρατικών πρακτικών και η συμβολή του στη γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης και στην εκτέλεση των αποφάσεων των Δικαστηρίων, 

δ) η ενίσχυση της συνταγματικά προβλεπόμενης αρμοδιότητας του ΝΣΚ για εξωδικαστική ή συμβιβαστική επίλυση των διαφορών του Δημοσίου και των λοιπών φορέων με τους ιδιώτες, 

ε) η επικαιροποίηση των διατάξεων που αφορούν στη γενική υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών του ΝΣΚ.

Στόχος των ρυθμίσεων είναι η βέλτιστη εκπλήρωση του σκοπού του Ν.Σ.Κ. και η πληρέστερη ικανοποίηση του δημόσιου συμφέροντος μέσα από σύγχρονες πρακτικές που θα εστιάζουν στο παραγόμενο αποτέλεσμα αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό της και τις νέες τεχνολογίες, με σεβασμό πάντα στις αρχές της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της δικαιοσύνης. 

Η αναβάθμιση της διοίκησης και των αρχών της ήταν προεκλογική μας δέσμευση. Η προσέγγισή μας είναι ολιστική και αφορά κάθε αρχή και κάθε τομέα του δημοσίου. Βήμα - βήμα αξιολογούμε και επανασχεδιάζουμε τις δομές και τις αρχές της δημόσιας διοίκησης με στόχο την βέλτιστη λειτουργία τους και την εξυπηρέτηση του πολίτη». 

«Συνεχίζουμε στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων. Η Ελλάδα αλλάζει», τόνισε η κα Μπίζιου.Όλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr