Μπίζιου για το ασφαλιστικό: "H νέα γενιά αποκτά τον έλεγχο της σύνταξής της"


«Η δημιουργία ενός βιώσιμου ασφαλιστικού συστήματος αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Το Υπουργείο Εργασίας σχεδίασε μια καινοτόμα ασφαλιστική μεταρρύθμιση για τις επικουρικές συντάξεις των νέων, αποκαθιστώντας έτσι την εμπιστοσύνη των νέων στο Ασφαλιστικό Σύστημα της χώρας». Το παραπάνω τονίζει η βουλευτής Λαρίσης της ΝΔ κα Στέλλα Μπίζιου τοποθετούμενη επί του σχεδίου νόμου της κυβέρνησης για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση των επικουρικών συντάξεων της νέας γενιάς.

«Η κυριότερη αλλαγή που επιφέρει το νομοσχέδιο είναι ότι μετατρέπει ένα τμήμα του σημερινού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης από διανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό, εισάγοντας τον θεσμό του «ατομικού κουμπαρά». Δημιουργείται δηλαδή για τον κάθε ασφαλισμένο ένας «Ηλεκτρονικός Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου», όπου καταγράφονται οι εισφορές, οι αποδόσεις και οι κρατήσεις και περιγράφεται η στρατηγική των επενδύσεων. Οι εισφορές που πληρώνει ο κάθε νέος εργαζόμενος θα πηγαίνουν στη δική του σύνταξη, η οποία θα υπολογίζεται στη βάση του σωρευμένου ποσού εισφορών και αποδόσεων.

Δημιουργείται Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) που θα αρχίσει να λειτουργεί από 1/1/2022, με όρους ιδιωτικής οικονομίας και θα διαχειρίζεται το αποθεματικό που δημιουργείται από την καταβολή των εισφορών. Θα υπάρχουν και τρία επενδυτικά προφίλ, το «συντηρητικό, το «ισορροπημένο» και το «επιθετικό». Οι ασφαλισμένοι έχουν το δικαίωμα επιλογής επενδυτικού προγράμματος που μπορεί να αλλάζει κάθε πέντε χρόνια, ενώ το Ταμείο παρέχει εξατομικευμένη πληροφόρηση στους ασφαλισμένους του, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Με το νέο αυτό σύστημα επικουρικής ασφάλισης, οι εισφορές των νέων αντί να χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των συντάξεων των σημερινών συνταξιούχων, όπως συμβαίνει σήμερα, θα αποταμιεύονται και θα επενδύονται, δημιουργώντας ένα μεγάλο και διαρκώς ανατροφοδοτούμενο αποθεματικό κεφάλαιο αποκλειστικά για τη νέα γενιά, που θα διασφαλίζει υψηλότερες μελλοντικές συντάξεις, δεν θα επηρεάζεται από τις επιπτώσεις που επιφέρει η δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, ενώ δεν θίγονται και οι συντάξεις των υφιστάμενων συνταξιούχων.

Με τον τρόπο αυτό οι νέοι ασφαλισμένοι αποκτούν έλεγχο της επικουρικής τους σύνταξης, χωρίς αυτό να επηρεάζει τους παλιούς ασφαλισμένους και τους ήδη συνταξιούχους. 

Το σύστημα αυτό οδηγεί σε υψηλότερες επικουρικές συντάξεις για όλους τους νέους ασφαλισμένους, ενώ εγγυάται ότι τα χρήματα είναι εξασφαλισμένα σε περίπτωση ανεπιτυχών επενδύσεων αφού το νομοσχέδιο προβλέπει εγγύηση του Δημοσίου περί μη αρνητικής απόδοσης. Αυτό σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος θα λάβει κατ’ ελάχιστον επικουρική σύνταξη υπολογισμένη στη βάση των εισφορών που κατέβαλε, σε πραγματικούς όρους», σημειώνει η Λαρισαία βουλευτής.

«Το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει το πρόβλημα της δημογραφικής γήρανσης αφού αποσυνδέει την επικουρική σύνταξη από τις δημογραφικές εξελίξεις. Το υφιστάμενο, εξ ολοκλήρου διανεμητικό σύστημα που στηρίζεται στο γεγονός ότι πολλοί εργαζόμενοι χρηματοδοτούν σήμερα με τις εισφορές τους τις συντάξεις των υφιστάμενων συνταξιούχων, δεν μπορεί σήμερα, λόγω της συνεχούς αύξησης του αριθμού των συνταξιούχων, να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Ο συνδυασμός κεφαλαιοποιητικού και διανεμητικού συστήματος αντιμετωπίζει επίσης το πρόβλημα της πολύ υψηλής κρατικής χρηματοδότησης που απαιτεί το υφιστάμενο συνταξιοδοτικό σύστημα. Η χώρα μας έχει την μεγαλύτερη χρηματοδότηση ασφαλιστικού συστήματος από την φορολογία και τον προϋπολογισμό από όλες τις χώρες της ΕΕ και αυτό είναι μια μόνιμη απειλή για την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού. Η αυτοτροφοδότηση της επικουρικής σύνταξης κινείται στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός αυτοδύναμου εύρωστου ασφαλιστικού συστήματος.

Η διεθνής εμπειρία σε χώρες όπως η Σουηδία, η Δανία, η Ολλανδία έχει καταδείξει ότι οι αποδόσεις των κεφαλαιοποιητικών συστημάτων είναι υψηλότερες των διανεμητικών και μπορεί να οδηγήσουν σε επικουρικές συντάξεις μεγαλύτερες έως και 68%.

Δημιουργείται εν κατακλείδι ένας νέος, ανεξάρτητος και σταθερός ασφαλιστικός πυλώνας με σημαντικό βαθμό ανταποδοτικότητας και ελευθερίας που ταυτόχρονα στηρίζει την εθνική οικονομία, αφού μεγάλο μέρος των χρημάτων που συγκεντρώνονται, επενδύονται στη χώρα.

Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι η επικουρική ασφάλιση δεν ιδιωτικοποιείται. Το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης παραμένει δημόσιο και επιπλέον οι σημερινές συντάξεις, επικουρικές και κύριες, δεν επηρεάζονται από αυτό. Το νέο σύστημα θα είναι υποχρεωτικό αυτούς που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας από 1η Ιανουαρίου 2022 και είναι υπόχρεοι επικουρικής ασφάλισης ενώ είναι προαιρετικό για ασφαλισμένους κάτω των 35 ετών οι οποίοι είτε δεν έχουν υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση είτε είναι ήδη ασφαλισμένοι στο υφιστάμενο σύστημα.

Η νέα επικουρική ασφάλιση δίνει στον ασφαλισμένο σταθερότητα, βεβαιότητα για το μέλλον και του επιτρέπει να έχει αυτός τον έλεγχο της σύνταξής του, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται και εθνική αποταμίευση με συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας», καταλήγει στη δήλωση της η κα. Μπίζιου.Όλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr