Αναστόμωση πηγών και φράγμα στα Βρυσιά Φαρσάλων με έργο 2 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΦράγμα για τη συγκέντρωση και συγκράτηση νερού άνω των 350.000 κυβικών μέτρων, στο χώρο όπου αναβλύζουν οι πηγές στα Βρυσιά Φαρσάλων κατασκευάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 με συνολικό προϋπολογισμό 2.083.200 ευρώ.
«Με σύμμαχο τη φύση και τις φυσικές διεργασίες αναστομώνουμε τις πηγές στα Βρυσιά Φαρσάλων και κατασκευάζουμε φράγμα για τη συγκράτηση των νερών, τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα και τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Με στρατηγικό σχεδιασμό, μελετήσαμε και εντάξαμε το έργο στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας και σε συνεργασία με τις τεχνικές μας υπηρεσίες ξεκινά η κατασκευή του. Τα έργα είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. Για αυτό και επανειλημμένα ζητάμε επιτάχυνση των διαδικασιών, γιατί ο χρόνος είναι χρήμα, είναι θέσεις εργασίας, είναι ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, είναι στήριξη της παραγωγής. Τα έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι δυσανάλογα πολλά, σε σχέση με το προσωπικό που διαθέτουμε και απαιτείται μεγάλη διαχειριστική ικανότητα. Έχω δώσει εντολή μηδενικής ανοχής σε παρατάσεις, γιατί τα έργα χρειάζεται να ολοκληρώνονται στην ώρα τους. Οι κατασκευάστριες εταιρίες να προσλαμβάνουν περισσότερους εργαζόμενους, να χρησιμοποιούν ποιοτικά υλικά και να σέβονται τους χρόνους υλοποίησης και παράδοσης των έργων. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με τα έργα της δίνει ανάσες ελπίδας και προοπτικής στην παραγωγή και την πραγματική οικονομία. Οι κανόνες και το μήνυμα είναι ξεκάθαρα: Με ταχύτητες μεγάλες μόνο η Ελλάδα και η Θεσσαλία μπορεί να πάει μπροστά και η κοινωνία να επανέλθει στη φυσική της ισορροπία» πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης.

Κατασκευή φράγματος αναστόμωσης πηγών Βρυσιών Π.Ε. Λάρισας
Το έργο αφορά στην κατασκευή φράγματος για την αναστόμωση των πηγών Βρυσιών και τη δημιουργία ταμιευτήρα για την συγκράτηση του νερού, προκειμένου να γίνεται τεχνητός εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα.
Στα Βόρεια του οικισμού Βρυσιά του Δήμου Φαρσάλων, υπάρχουν πηγές νερού οι οποίες αναβλύζουν περίπου 7-8 μήνες το χρόνο και δημιουργούν μια φυσική λίμνη-ταμιευτήρα στην περιοχή. Οι πηγές αυτές τροφοδοτούν μέσω του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής τον ποταμό Φαρσαλίτη. Τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω των αντλήσεων για άρδευση από τις γεωτρήσεις που υπάρχουν στην περιοχή, η παροχή των πηγών μειώνεται σημαντικά ώσπου μηδενίζεται.

Σκοπός του έργου είναι η συγκέντρωση και συγκράτηση του νερού στο χώρο όπου αναβλύζουν οι πηγές ώστε να αυξηθούν τα ενεργά αποθέματα των πηγών και να παρατείνεται όσο το δυνατόν περισσότερο το χρονικό διάστημα που η παροχή τους είναι σημαντική και να αποφεύγονται φαινόμενα μηδενικής παροχής τους. Επίσης, με τον εμπλουτισμό του υδροφόρου θα επιτευχθεί επιμήκυνση του χρόνου άρδευσης από τις πηγές των Βρυσιών.

Στο πλαίσιο της ισορροπίας των υδατικών συστημάτων θα υπάρξει διάταξη υπερχείλισης για την υπερχείλιση των πλεοναζόντων υδάτων μετά την πλήρωση του διαμορφούμενου ταμιευτήρα. Εξασφαλίζεται έτσι η οικολογική παροχή ώστε να μην επηρεάζεται αρνητικά το υδάτινο περιβάλλον της περιοχής.

Συγκεκριμένα κατασκευάζεται περιμετρικό φράγμα με χωμάτινο σώμα στη δυτική
πλευρά του ταμιευτήρα και σώμα από σκυρόδεμα στις υπόλοιπες πλευρές του ταμιευτήρα. Το έργο συμπληρώνεται με την κατασκευή υπερχειλιστή και την κατασκευή χωμάτινης νησίδας εντός της λεκάνης κατάκλυσης για να εξασφαλίζεται χώρος ξεκούρασης και στάσης των πουλιών που εμφανίζονται στην περιοχή και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εγκεκριμένης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου.

Τα χαρακτηριστικά του φράγματος είναι:
- Εμβαδόν επιφάνειας 129.784,00 τ.μ.
- Υψόμετρο στέψης +117,50 μ.
- Ανώτατη στάθμη ύδατος +116,50 μ.
- Όγκος αποθηκευμένου ύδατος 351.102,00 κ. μ.
- Στάθμη κατώτατη πυθμένα +113,00 μ.


Όλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr