Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους Πρόσφυγες: Η Λάρισα στη συνάντηση για τη συνεισφορά των πόλεων στην επίτευξη των στόχων του συμφώνου


Η Λάρισα συμμετείχε στην Παγκόσμια διαδικτυακή συνάντηση, που συνδιοργανώθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2021 από την Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τη Συντονιστική Επιτροπή της Παγκόσμιας Ομάδας Εργασίας για τη Μετανάστευση (GTFM), με θέμα τη συνεισφορά των πόλεων στο Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους Πρόσφυγες (Global Compact on Refugees). Στη συνάντηση εκ μέρους του Δήμου Λαρισαίων συμμετείχε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και Πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης Προσφύγων και Μεταναστών κ. Δημήτρης Δεληγιάννης.


Με ευθύνη της ’Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ καταγράφηκαν καλές πρακτικές απ' όλον τον κόσμο, που αποσκοπούν στη συμπερίληψη και στη διαμόρφωση πολιτικών ένταξης και ανάμεσά τους συμπεριλαμβάνεται το Δημοτικό Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου μας. Να σημειωθεί πως στον ίδιο οδηγό συμπεριλαμβάνονται και καλές πρακτικές από την Αθήνα, την  Καρδίτσα, το Ηράκλειο, τα Ιωάννινα, που όπως και η Λάρισα αποτελούν μέλη του Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη. 


Ο στόχος της συζήτησης, που διεξήχθη σε ολομέλεια, αλλά και σε μικρότερες ομάδες, ήταν να περιγραφούν καινοτόμες πρωτοβουλίες πόλεων απ΄όλον τον κόσμο και να διαμορφωθούν μελλοντικές πολιτικές, ώστε το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους Πρόσφυγες να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες βελτιώσεις στη ζωή των προσφύγων και των κοινοτήτων που τους φιλοξενούν.


Τα αποτελέσματα αυτής της εκδήλωσης τεχνικού επιπέδου θα παρουσιαστούν στη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου (HLOM) στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2021 στη Γενεύη. Το HLOM θα φέρει κοντά ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους και φορείς με στόχο την επίτευξη των στόχων του Παγκόσμιου Συμφώνου για τους Πρόσφυγες.Όλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr