Δήμος Λαρισαιων: Υλοποίηση προγράμματος διαπολιτισμικης μεσολάβησης


Από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Λαρισαίων ανακοινώνεται ότι από τις 2/8/2021 υλοποιείται, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας, το έργο «Ενίσχυση/ Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε  Κέντρα Κοινότητας (ΚΚ)/ Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ)».

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., σε συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σχεδίασε και υλοποιεί το Έργο «Ενίσχυση/Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας (ΚΚ)/ Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ)».

Σκοπός του Έργου είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης για μετανάστες/ πρόσφυγες που παρέχονται από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού (Δήμοι) και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών (ΝΠΔΔ ή Κοινωφελείς Επιχειρήσεις ), ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες ενημέρωσης προς τους μετανάστες/ πρόσφυγες, η διευκόλυνση της επικοινωνίας τους με το προσωπικό των ΚΚ/ ΚΕΜ και τις λοιπές υπηρεσίες των Δήμων, με τους δημόσιους οργανισμούς ή με τοπικούς φορείς/ δομές και η υποβοήθηση δημιουργίας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών μεταναστευτικών/ προσφυγικών κοινοτήτων και της τοπικής κοινωνίας, συμβάλλοντας, έτσι, στην εξάλειψη αρνητικών στερεοτύπων και του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές γνωρίζουν την Αραβική γλώσσα και τη διάλεκτο Κουρμαντζί της Κουρδικής γλώσσας.

Η χρηματοδότηση του Έργου προέρχεται από 8 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (δηλ. όσες και οι περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο και είναι έργο ΕΣΠΑ) «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη», «Αττική», «Δυτική Ελλάδα», «Ήπειρος», «Θεσσαλία», «Κεντρική Μακεδονία», «Κρήτη» και «Στερεά Ελλάδα», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.


Διεύθυνση: Οικονόμου Εξ Οικονόμων 8Α και Ρούσβελτ, 3ος όροφος 

Ώρες λειτουργίας: 8:00-16:00 ΤΗΛ. 2410680241,2410680242.Όλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr