Τα σημερινά αποτελέσματα των rapid tests στη Θεσσαλία


725 rapid tests διενεργήθηκαν σήμερα Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021 στην Π.Ε. Λάρισας.

Από τους ελέγχους εντοπίστηκαν 26 θετικά δείγματα στον κορωνοϊό, στην πόλη της Λάρισας. 

Συγκεκριμένα: 

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Σε συνολικό αριθμό 711 δειγμάτων καταγράφηκαν 26 θετικά κρούσματα Covid-19. Αφορούν σε 15 άνδρες και σε 11 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη.

 ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ / ΚΑΠΗ

Πραγματοποιήθηκαν 14 Rapid Test τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.


Στην υπόλοιπη Θεσσαλία: 

-Στην Π.Ε. Μαγνησίας:

ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ  

Σε συνολικό αριθμό 455 δειγμάτων καταγράφηκαν 31 θετικά κρούσματα Covid-19. Αφορούν σε 16 γυναίκες και 15 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη.

-Στην Π.Ε. Τρικάλων:

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ 

Πραγματοποιήθηκαν 447 Rapid Test και καταγράφηκαν 15 θετικά. Πρόκειται για 9 γυναίκες και 6 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 

Πραγματοποιήθηκαν 96 Rapid Test και καταγράφηκε 1 θετικό. Πρόκειται για γυναίκα ηλικίας 24 ετών.

-Στην Π.Ε. Καρδίτσας:

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ) 

Σε συνολικό αριθμό 415 Rapid Test  καταγράφηκαν 8 θετικά. Αφορούν σε 4 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 31 έτη.