Νέα αντιπλημμυρικά έργα ύψους 800.000 ξεκινούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε περιοχές του Παλαμά


Ξεκινούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας αντιπλημμυρικά έργα με καθαρισμό ποταμών και ρεμάτων, κατασκευή και ενίσχυση αναχωμάτων και εκρίζωση δέντρων στα διοικητικά όρια του Δήμου Παλαμά. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου προϋπολογισμού 800.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Σε συνεργασία με τις τεχνικές μας υπηρεσίες ξεκινά ένα νέο αντιπλημμυρικό έργο για την περιοχή του Παλαμά» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Επενδύουμε στην πρόληψη με σκοπό την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και την προστασία ανθρώπινων ζωών, αγαθών και δημόσιων υποδομών. Παράλληλα τα έργα δημιουργούν μόχλευση στην τοπική πραγματική οικονομία και συντηρούν θέσεις εργασίας» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.