Δια ζώσης σεμινάριο ΣΘΕΒ: «Διαχείριση αποθεμάτων και οργάνωση αποθήκης»


Ο ΣΘΕΒ διοργανώνει δια ζώσης σεμινάριο το Σάββατο 27 Νοεμβρίου, 09:00 – 15:00 με θέμα: «Διαχείριση Αποθεμάτων και Οργάνωση Αποθήκης», στις εγκαταστάσεις του ΣΘΕΒ στη Λάρισα.

Στόχος του σεμιναρίου την κατανόηση και εφαρμογή μεθοδολογιών για την βελτιστοποίηση του αποθέματος και την σωστή οργάνωση της αποθήκης. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει την χρήση εργαλείων και την επιτόπια καταγραφή διαδικασιών της επιχείρησης, με σκοπό την βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης μέσω της αριστοποίησης της διαχείρισης αποθεμάτων.

Απευθύνεται σε στελέχη Επιχειρήσεων, Υπεύθυνους Αποθήκης και γενικά σε όλους εκείνους που εμπλέκονται ενεργά στο κύκλωμα αποθήκευσης, διακίνησης και διαχείρισης υλικών της επιχείρησης.

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο κ. Μιχάλης Τσάκωνας, SBA,ΜΒΑ, PRINCE2®,ELA/EJLog. Πιστοποιημένος Logistician από τον ELA και Project Manager σύμφωνα με την Μεθοδολογία PRINCE2 με εκτενής επαγγελματική εμπειρία και τεχνογνωσία.

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% 2021.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στον Ο.Α.Ε.Δ: Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021.

Στο σεμινάριο θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.

Για την είσοδο είναι απαραίτητη η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης τελευταίου εξαμήνου, διαφορετικά αρνητικό rapid test τελευταίων 24 ωρών. Απαραίτητη είναι και επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του εκπαιδευόμενου.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεματολογία του σεμιναρίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του ΣΘΕΒ (αρμόδια κα Ελένη Ευαγγελοπούλου) email: education@sthev.gr και τηλ.: 2410555507.