Με επιτυχία το σεμινάριο του ΣΘΕΒ: «Διαχείριση Αποθεμάτων και Οργάνωση Αποθήκης»


Ο ΣΘΕΒ πραγματοποίησε σεμινάριο με θέμα: «Διαχείριση Αποθεμάτων και Οργάνωση Αποθήκης» το Σάββατο 27 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου στη Λάρισα.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η κατανόηση και εφαρμογή μεθοδολογιών για τη βελτιστοποίηση του αποθέματος και τη σωστή οργάνωση της αποθήκης. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει την χρήση εργαλείων και την επιτόπια καταγραφή διαδικασιών της επιχείρησης, με σκοπό την βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης μέσω της αριστοποίησης της διαχείρισης αποθεμάτων.

Αμείωτο παρέμεινε το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων μέχρι τέλους καθώς είχαν ενεργή συμμετοχή ενώ κλήθηκαν να λύσουν πρακτικές ασκήσεις.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν υπεύθυνοι και στελέχη εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία αποθήκευσης, διακίνησης και διαχείρισης υλικών της επιχείρησης.

Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κ. Μιχάλης Τσάκωνας. Πιστοποιημένος Logistician από τον ELA και Project Manager σύμφωνα με τη μεθοδολογία Prince2 με επαγγελματική εμπειρία και τεχνογνωσία.

Ο ΣΘΕΒ θα συνεχίσει να υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επιχειρήσεων και των στελεχών αυτών τόσο ενδοεπιχειρησιακά όσο και διεπιχειρησιακά.