Το δρόμο που συνδέει τα Καλύβια Πεζούλας με τον οικισμό της Νεράιδας συντηρεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας


Το δρόμο που συνδέει τα Καλύβια Πεζούλας με τον οικισμό της Νεράιδας συντηρεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 170.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Σε συνεργασία με τις τεχνικές μας υπηρεσίες ξεκινά ένα νέο έργο για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στο δίκτυο της Λίμνης Πλάστηρα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών καθ’ όλη της διάρκεια του χρόνου» δηλώνει Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Συνεχίζουμε με έργα που αποδίδουν ένα σύγχρονο οδικό κύκλωμα που ευνοεί τις ασφαλείς και γρήγορες μετακινήσεις, συνδυάζοντας τη μοναδική θέα της διαδρομής στις περιοχές της Λίμνης Πλαστήρα» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το έργο

Περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες:

- Άρση καταπτώσεων γαιωδών πρανών
- Καθαρισμός τεχνικών από μεταφερθέντα υλικά και επιχώσεις.
- Διάνοιξη  τάφρων αποχέτευσης όμβριων.
-Καθαίρεση και ανακατασκευή όπου απαιτείται κατεστραμμένων τοιχίων αντιστήριξης και  κοιτοστρώσεων από σκυρόδεμα.
- Κατασκευή νέων τοίχων αντιστήριξης.
- Αποκατάσταση των βλαβών της υπόβασης και βάσης του οδοστρώματος.
- Εκρίζωση  δένδρων.