Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το σεμινάριο του ΣΘΕΒ για το νέο εργασιακό


Ο ΣΘΕΒ πραγματοποίησε διαδικτυακό σεμινάριο την Δευτέρα 8 Νοεμβρίου με θέμα: «Το νέο εργασιακό στην πράξη – διαχείριση και εργαλεία ευέλικτης εργασίας – διαχείριση κρίσης».

Το σεμινάριο είχε ως στόχο την παρουσίαση των βασικών αλλαγών που επιφέρει ο ν.4808/2021 στις εργασιακές σχέσεις, ενόψει και των ευρύτερων τάσεων εξέλιξης του εργατικού δικαίου, όπως το δίκαιο της ευελιξίας. Πιο συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια του σεμιναρίου αναλύθηκαν οι νέες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας καθώς και οι σημαντικές αλλαγές σε δομικά νομοθετήματα του Εργατικού Δικαίου (ωράριο, τηλεργασία, άδειες, απολύσεις, δικαίωμα απεργίας κ.λπ.).

Το σεμινάριο παρακολούθησαν διευθυντές λογιστηρίων αλλά και στελέχη των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονταν να ενημερωθούν για τις νέες εξελίξεις στον εργασιακό νόμο.

Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν  ο κ. Γιάννης Καρούζος, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με πολύχρονη εμπειρία στην επίλυση συλλογικών εργατικών διαφορών και στην οργάνωση εργασιακών σχέσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς.

Το τμήμα Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΣΘΕΒ θα συνεχίσει να προγραμματίζει και να υλοποιεί επίκαιρα εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επιχειρήσεων.