Διαδικτυακή ημερίδα του ΣΘΕΒ: «Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή ημερίδα για το MobiliseSME σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου »


Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή ημερίδα για το MobiliseSME σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου 


Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος MobiliseSME ο ΣΘΕΒ πραγματοποίησε διαδικτυακή ενημέρωση με θέμα: «Αξιοποιήστε ευκαιρίες διεθνοποίησης μέσω του MobiliseSME» την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου.

Γενικός στόχος του προγράμματος MobiliseSME είναι να υποστηρίξει τις μετακινήσεις και τις ανταλλαγές υπαλλήλων, διευθυντών ή/ και (συν) ιδιοκτητών Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε άλλη επιχείρηση που έχει την έδρα της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι μετακινήσεις αυτές έχουν ως στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων του προσωπικού της επιχείρησης, τη βελτίωση της παραγωγικότητάς της αλλά και την ενίσχυση και ανάπτυξη δεσμών με τους ευρωπαίους εταίρους αυξάνοντας έτσι τις επιχειρηματικές ευκαιρίες διεθνώς

Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής ενημέρωσης, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δυνατότητες συμμετοχής τους στο πρόγραμμα αλλά και τα οφέλη που μπορούν αποκομίσουν τόσο η επιχείρηση όσο και οι εργαζόμενοι. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του ΣΘΕΒ, αρμόδια κ. Ελένη Ευαγγελοπούλου  τηλ: 2410555507 & email: education@sthev.gr ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του έργου https://mobilise-sme.eu/.